Peliteknologiasta apua aivosairauksien hoitoon ja aivoterveyden ylläpitoon

 

Digitaalisista peleistä voi tulla merkittävä uusi aivosairauksien hoitomuoto. Hanke yhdistää aivo- ja pelitutkimusta ja kehittää digitaalisia lääkkeitä erityisesti masennuksen hoitoon. Tavoitteena on nostaa Suomi digitaalisten peliterapioiden kärkimaaksi tutkimuksen, terveydenhuollon ja peliteollisuuden yhteistyöllä.

 

Aivosairaudet ovat suurempi yhteiskunnallinen ongelma kuin syövät, sydän- ja verisuonisairaudet ja diabetes yhdessä. Masennus on maailmanlaajuisesti yleisin työkyvyttömyyden syy. Euroopassa sen aiheuttamat vuosittaiset kustannukset ovat 100 miljardia euroa ja kaikkien aivosairauksien kustannukset 800 miljardia euroa. Masennuksen nykyiset hoidot toimivat heikosti, ja masennuslääkkeillä on haitallisia sivuvaikutuksia.

Toimintavideopelit kehittävät kognitiivisia kykyjä, kuten tarkkaavaisuutta, päätöksentekoa ja strategista ajattelua. Ne muovaavat aivoja. Jos pelien vaikutus saadaan suunnattua aivosairaudelle keskeisiin aivoprosesseihin, peleistä voi tulla tärkeä uusi keino hoitaa aivosairauksia. Kaupallisia viihdepelejä ei voi käyttää hoitomuotona. Sen sijaan digitaaliseksi lääkkeeksi kehitetyt terapeuttiset ja yksilöllisesti kohdennetut pelit voivat toimia edullisena, helposti jaeltavana ja hyvin skaalautuvana hoitona. Ne voivat myös auttaa ikääntyviä pitämään yllä aivokuntoaan.

Tutkimusryhmä on kehittänyt Meliora-pelin masennuksen hoitoon ja kognitiiviseen kuntoutukseen. Melioraa jo testattu osana masennuksen hoitoa. Tutkimuksen välitulokset osoittavat, että 15–20 tunnin Meliora-pelaaminen vähentää masennusoirepisteitä 30–35 prosenttia ja 40–50 tunnin pelaaminen yli 50 prosenttia. Yhtä suurta vaikuttavuutta ei ole havaittu missään aiemmassa pelitutkimuksessa.

Hanke kehittää nyt Melioran pohjalta perustan yksilöityvälle terapeuttiselle pelialustalle eli aivojen toimintaa muovaavalle tietokonepelille. Hanke tuottaa teknologiaa, jolla voidaan kohdennetusti muuttaa aivojen toimintaa pelien ja digitaalisten alustojen avulla. Hankkeessa tutkitaan sekä terveitä koehenkilöitä että masennuspotilaita. Tutkimusta tehdään käyttäen kognitiivisia ja kliinisiä testejä sekä aivokuvantamista pelien vaikutusten ymmärtämiseksi.

Suomessa on huipputason aivo- ja pelitutkimusta, teknologisesti edistynyt, innovatiivinen ja tutkimusmyönteinen terveydenhuoltojärjestelmä sekä merkittäviä pelialan yrityksiä. Hanke avaa mahdollisuuden synnyttää suomalaisen aivotutkimuksen, peliteollisuuden ja terveydenhuollon toimijoiden keskittymä.

Hankkeen johtaja: vanhempi tutkija, apulaisprofessori Matias Palva
Organisaatiot: Helsingin yliopisto, Aalto-yliopisto
Myönnetty rahoitus: 500 000 euroa