grey

5G meets Industrial Internet (5G@II)

Aalto University,
Martti Mäntylä

Artikkeleita ei löytynyt.

5G teollisen Internetin peruskiveksi

Aalto-yliopiston hankkeen ”5G kohtaa teollisen Internetin” (5G@II) tavoitteena on yhdistää kaksi nupullaan olevaa teknologiamurrosta: seuraavan sukupolven tietoliikenne (5G) ja teollinen internet (Industrial Internet, II). Tämä yhdistelmä muodostaa perustan jopa satojen miljardien eurojen mittakaavaan nousevalle uudelle maailmanlaajuiselle liiketoiminnalle. Se näkyy lähes kaikilla toimialoilla uusina teollisen Internetin sovelluksina ja niitä tukevina palveluina. Keskiössä on laitteista, palveluista ja ihmisistä kerättävän tiedon laajamittainen hyödyntäminen. Keskeisimpiä uusien sovellusten lupauksia ovat tiedon reaaliaikaisuus, tapahtumien ennakoitavuus, toimintojen mobiliteetti ja lisääntynyt automaatio. Hyötyjiä ovat niin yritykset, kuluttajat kuin julkishallinnon toimijat.

Suomen teollisuudella on ainutlaatuinen mahdollisuus ottaa edelläkävijärooli uuden datavetoisen liiketoiminnan synnyttämisessä maailmanlaajuisesti. Ensin on kuitenkin ratkaistava joukko teknisiä ja kaupallisia haasteita yli perinteisten toimiala- ja tieteenalarajojen.

Teollinen internet rakentaa maailmaa, jossa kaikki teolliset tuotteet ja palvelut on liitetty Internetiin – eli kaikki tuotteet ovat Tesla-autojen kaltaisia. Näin voidaan paitsi lisätä kustannustehokkuutta esimerkiksi vähentämällä energiankulutusta, myös tuottaa uutta arvoa tuotteiden käyttäjälle. Tämä luo edellytykset synnyttää uutta palveluliiketoimintaa tuotteiden ympärille. Muutos näkyy kuluttajien arjessa eri tuotteisiin sisältyvinä digitaalisina palveluina ja siinä, että työelämässä työtehtävät muuttuvat kohti tietotyötä.

Ensin pitää kuitenkin ratkaista muutamia olennaisia kysymyksiä. Miten yritykset voivat hallita jopa 50 miljardin älylaitteen kokonaisuutta? Miten niiden tuottama tieto voidaan koota reaaliajassa tehokkaasti tietoturvasta tinkimättä? Miten kerätty tieto voidaan skaalata maailmanlaajuiseksi toiminnaksi? Jo nyt moni suomalainen yritys painii tämän ongelman kanssa. Miten toimitaan tulevaisuudessa, kun tietoa on kertaluokkia enemmän?

5G mahdollistajana

Seuraavan sukupolven tietoliikennejärjestelmä 5G tarjoaa vastauksia näihin kysymyksiin. Se on suunniteltu kokonaisvaltaiseksi ratkaisuksi, jossa tietoliikenteen verkot ja tietotekniikan pilvet sulautuvat. Tämä on erityisen houkuttelevaa teollisen internetin tiedon käsittelyyn, joka edellyttää älylaitteiden tiedon keräämistä ja analysointia pilvilaskennan tarjoamin keinoin uusien palvelujen ja niiden tarjoaman lisäarvon mahdollistamiseksi. Teollisen Internetin sovellukset ja uudet datavetoiset liiketoimintamallit rakentuvat siis nopeiden ja tietoturvallisten 5G-verkkojen päälle. 5G tarjoaa myös mahdollisuuden hallita kymmenien miljardien älylaitteiden kokonaisuutta turvallisesti ja kustannustehokkaasti.

Hankkeesta hyötyvät nykyisten yritysten lisäksi myös ne vielä syntymättömät yritykset, jotka rakentavat ja tuottavat 5G:hen pohjautuvia teollisuuden tarvitsemia ratkaisuja kymmenien miljardien eurojen laajuisille markkinoille. Voivatko nuo uudet yritykset olla suomalaisia? Uskomme niin.

Aalto-yliopiston työryhmä:

Prof. Martti Mäntylä
Prof. Jari Collin
Prof. Petri Vuorimaa
Prof. Antti Ylä-Jääski
Prof. Samuel Kaski
Dr. Paul Blomstedt
Prof. Riitta Smeds
Dr. Antero Hirvensalo
Prof. Petri Kuosmanen
Dr. Jari Juhanko
Prof. Sirkka-Liisa Jämsä-Jounela
Dr Alexey Zakharov
Dr. Jukka Kortela
Adjunct Prof. Iiro Harjukoski
Prof. Raimo Kantola
Prof. Riku Jäntti
Dr. Jose Costa-Requena
Prof. Heikki Hämmäinen