Metex-palkinto DI Otto Tiertolle

DI Otto Tierto on saanut vuoden 2015 Metex-palkinnon ansiokkaasta diplomityöstään Increasing the calibration capacity of a carbon dioxide sensor calibration station. Palkinto luovutettiin Aalto-yliopiston Mechatronic Circus & Digi breakfast -tilaisuudessa 9.4.2015.

Otto Tierton Vaisalalle tehty diplomityö keskittyy kalibrointiaseman tuotantokapasiteetin kasvattamiseen. Kalibrointiprosessin optimoinnin ja uuden tuotantokalibrointiaseman rakentamisen ansiosta anturitehtaan kapasiteettia pystyttiin kasvattamaan 10-kertaiseksi. Tuotantokapasiteetin kasvun lisäksi uusi kalibrointiasema on kauttaaltaan ominaisuuksiltaan ja kustannuksiltaan kilpailukykyinen tai parempi kuin vertailukohteensa. Aseman modulaarinen rakenne helpottaa huoltotoimenpiteitä ja mahdollistaa aseman hyödyntämisen alustana tuleville optisille kaasun mittausantureille.

"Otto Tierton työ osoittaa tekijältään poikkeuksellista kykyä tavoitteelliseen ja laadukkaaseen tutkimukseen. Jo työn aikana on saatu teollisesti merkittäviä tuloksia ja tutkimus avaa kiinnostavia mahdollisuuksia jatkossa", perustelee Metex-rahaston palkintolautakunnan puheenjohtaja Jussi Neuvo.

Otto Tierton valvojana Aalto-yliopistossa toimi Kalevi Ekman ja ohjaajana Vaisalassa Mikko Aronniemi. Otto Tierto jatkaa tutkijana Vaisalan palveluksessa.

Lisätietoja:

Laura Juvonen
Asiamies, TkT
Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö
p. 040 589 6263