Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön
Metallinjalostajien rahaston apurahat julistetaan haettaviksi vuodelle 2020

 

Metallinjalostajien rahaston tarkoituksena on edistää metallien valmistuksen koko jalostusketjun kattavaa teknologian ja liiketoiminnan tieteellistä tutkimusta ja opiskelua yliopistoissa.

                                       Hakuaika 1.9. - 30.9.2019

Tarkoituksensa toteuttamiseksi Metallinjalostajien rahasto:

  • Jakaa opiskelija-apurahoja hyvin menestyneille opiskelijoille opintoihin kotimaassa ja opiskeluun ulkomaisissa yliopistoissa tai ulkomailla tapahtuvaan työharjoitteluun.
  • Tukee tutkimustyötä myöntämällä apurahoja Suomessa toimiville tutkimus­ryhmille, yksittäisille tutkijoille ja jatko-opiskelijoille. Pääpaino on jatko-opintojen tukemisessa.
  • Tukee matka-apurahoin osallistumista kansainvälisiin konferensseihin, tutkijavierailuja ja vierailevien tutkijoiden ja luennoitsijoiden kutsumista.
  • Edistää kansainvälistä yhteistyötä myöntämällä apurahoja ulkomaisissa yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa suoritettavia tutkintoja ja tutkimustöitä varten.Kotimaan opiskelija-apurahan suuruus on 1 100 euroa, ulkomaan opiskelija-apurahan suuruus on 1 500 euroa (apurahaa voi hakea myös syksyllä 2019 tapahtuvaan vaihto-opiskeluun). Tutkija- ja jatko-opiskeluapurahojen suuruus on 22 000 euroa (henkilökohtainen apuraha). Tutkimusryhmä- ja matka-apurahan maksimisuuruutta ei ole erikseen määritelty. Lisäksi rahasto voi myöntää tunnustuspalkintoja erinomaisesti suoritetuista opinnäytteistä.Apuraha haetaan ja myönnetään kalenterivuodeksi kerrallaan. Tutkija-, jatko-opiskelija- ja tutkimusryhmän apuraha voidaan myöntää samalle hankkeelle enintään kolmeksi vuodeksi.

    Rahasto jakaa vuodelle 2020 apurahoja noin 300 000 euroa. Apurahojen julkistamispäivä on marras-joulukuussa 2019.

Hakuohjeet

Linkki sähköiseen hakujärjestelmään: https://teka.rimbert.fi/. Rahaston päätöksistä ilmoitetaan hakijoille sähköpostitse ja myönnetyt apurahat julkistetaan rahaston kotisivuilla.

Lisätietoja
Asiamies Juho Talonen, puh. 040 595 1181, sähköposti: juho.talonen(at)teknologiateollisuus.fi.