Metallinjalostajien rahaston apurahat 2019

Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön Metallinjalostajien rahaston apurahat julistetaan haettaviksi vuodelle 2019

Metallinjalostajien rahaston tarkoituksena on edistää metallien valmistuksen koko jalostusketjun kattavaa teknologian ja liiketoiminnan tieteellistä tutkimusta ja opiskelua yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa.

Hakuaika 1.9. - 30.9.2018

 Tarkoituksensa toteuttamiseksi Metallinjalostajien rahasto:

  • Jakaa opiskelija-apurahoja hyvin menestyneille opiskelijoille opintoihin kotimaassa ja opiskeluun ulkomaisissa yliopistoissa tai ulkomailla tapahtuvaan työharjoitteluun.
  • Tukee tutkimustyötä myöntämällä apurahoja Suomessa toimiville tutkijoille, tutkimus­ryhmille, yksittäisille jatko-opiskelijoille tai yhteisöille. Pääpaino on jatko-opintojen tukemisessa.
  • Tukee matka-apurahoin osallistumista kansainvälisiin konferensseihin, tutkijavierailuja ja vierailevien tutkijoiden ja luennoitsijoiden kutsumista.
  • Edistää kansainvälistä yhteistyötä myöntämällä apurahoja ulkomaisissa yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa suoritettavia tutkintoja ja tutkimustöitä varten.

Apurahojen suuruus on kotimaan opiskelija-apurahoissa 1 100 euroa/henkilö, ulkomaan opiskelija-apurahoissa 1 500 euroa/henkilö (apurahaa voi hakea myös syksyllä 2018 tapahtuvaan opiskeluun) ja tutkija- sekä jatko-opiskeluapurahoissa 22 000 euroa (henkilökohtainen apuraha). Tutkimusryhmä- ja matka-apurahan maksimisuuruutta ei ole erikseen määritelty. Lisäksi rahasto voi myöntää tunnustuspalkintoja erinomaisesti suoritetuista opinnäytteistä.

Apurahat jaetaan kalenterivuodeksi kerrallaan. Rahasto jakaa vuodelle 2019 apurahoja noin 300 000 euroa. Apurahojen julkistamispäivä on marras-joulukuussa 2018.


Hakuohjeet

Linkki sähköiseen hakulomakkeeseen:
https://teka.rimbert.fi/
Hakulomake avataan 1.9.2018.
Rahaston päätöksistä ilmoitetaan hakijoille sähköpostitse ja myönnetyt apurahat julkistetaan rahaston kotisivuilla.


Lisätietoja
Asiamies Juho Talonen, puh. 040 595 1181, sähköposti: juho.talonen(at)outokumpu.com.