Metallinjalostajien rahasto jakoi yli 230 000 euroa apurahoja

Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön Metallinjalostajien rahasto jakoi apurahojen julkistustilaisuudessaan 8.12.2016 apurahoja vuodelle 2017 233 467 euroa.

Metallinjalostajat ry perusti Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön yhteyteen vuonna 2009 rahaston, jonka tarkoituksena on edistää metallien valmistuksen koko jalostusketjun kattavaa teknologian ja liiketoiminnan tieteellistä tutkimusta ja opiskelua yliopistoissa, korkeakouluissa ja tutkimuslaitoksissa. Rahaston jäsenyritykset ovat Outokumpu, Outotec, SSAB, Boliden ja Ovako.

Tänä vuonna hakemuksia tuli yhteensä 98 kpl hakusumman ollessa noin 900 000 euroa. Apurahoja ja tunnustuspalkintoja myönnettiin 37 kpl yhteissummaltaan 233 467 euroa.

Bolidenin isännöimässä julkistustilaisuudessa 8.12.2016 myönnettiin seuraavat apurahat ja palkinnot:
APURAHAT TUTKIMUSRYHMILLE

Professori Ari Jokilaakso, Aalto-yliopisto, Kemian tekniikan korkeakoulu, 22 000 euroa ”Pyrometallurgisten prosessien digitalisoidulla reaaliaikaisella mallinnuksella joustavaan eko- ja kustannustehokkaaseen metallien tuotantoon”

Professori Mari Lundström, Aalto-yliopisto, Kemian tekniikan korkeakoulu, 30 000 euroa
”Uudenlainen hydrometallurgisten menetelmien ja prosessien soveltaminen sekundääristen raaka-aineiden hyödyntämisessä (METSEK)”

Professori Petri Vuoristo, Tampereen teknillinen yliopisto, 25 000 euroa
”Uusien korkeakineettisesti ruiskutettujen toiminnallisten pinnoitteiden käyttömahdollisuudet terästeollisuuden jalostusprosesseissa”

 

APURAHAT JATKO-OPISKELIJOILLE

Filosofian lisensiaatti Anne Hietava, Oulun yliopisto, 11 842 euroa
”Uppokaariuunin panoksen sähkönjohtavuudesta”

Diplomi-insinööri Timo Juuti, Oulun yliopisto, 5 075 euroa
"Uuden sukupolven ferriittisten ruostumattomien terästen erkautumisilmiöt"

Diplomi-insinööri Lassi Klemettinen, Aalto-yliopisto, Kemian tekniikan korkeakoulu, 10 150 euroa
”Elektroniikkaromun sulatuksen termodynamiikka”

Diplomi-insinööri Aleksi Laukka, Oulun yliopisto, 20 300 euroa
”Mikroseostamisen vaikutukset AISI 304 ruostumattoman teräksen hilsettymiseen simuloiduissa askelpalkkiuunin olosuhteissa”

Diplomi-insinööri Joonas Lehtonen, Aalto-yliopisto, 10 150 euroa
”Ruostumattomiin teräksiin pohjautuvien korkean entropian seosten ominaisuudet”

Diplomi-insinööri Ted Nuorivaara, Aalto yliopisto, Kemian tekniikan korkeakoulu, 20 300 euroa
”Vaahdotusprosessin parantaminen selluloosapohjaisten vaahdotuskemikaalien avulla”

Diplomi-insinööri Sakari Pallaspuro, Oulun yliopisto, 10 150 euroa
”Metallurgisten tekijöiden vaikutus karkaistujen matalahiilisten terästen murtumis- ja iskusitkeyteen”

Diplomi-insinööri Marina Ängeslevä, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, 20 300 euroa
”Kankaisen suodinväliaineen ominaisuuksien ja suodatuskäyttäytymisen välisestä korrelaatiosta”

MATKA-APURAHAT

Diplomi-insinööri Katri Avarmaa, Aalto-yliopisto, Kemian tekniikan korkeakoulu, 2 000 euroa
osallistumiseen EMC2017-konferenssiin

Diplomi-insinööri Heini Elomaa, Aalto-yliopisto, Kemian tekniikan korkeakoulu, 2 000 euroa
osallistumiseen EMC2017-konferenssiin

Diplomi-insinööri Petteri Halli, Aalto-yliopisto, Kemian tekniikan korkeakoulu, 3 000 euroa
osallistumiseen TMS2017-konferenssiin

Diplomi-insinööri Joseph Hamuyuni, Aalto-yliopisto, Kemian tekniikan korkeakoulu, 3 000 euroa
osallistumiseen TMS2017-konferenssiin

Diplomi-insinööri Antti Kemppainen, Oulun yliopisto, 3 000 euroa
vierailuun Kyushun yliopistossa ja osallistumiseen ”1st International Conference on Energy and Material Efficiency and CO2 Reduction in the Steel Industry”-konferenssiin

Diplomi-insinööri Matti Lampinen, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, 4 000 euroa
tutkijavierailuun University of Toronto, Kanada

Diplomi-insinööri Ville-Valtteri Visuri, Oulun yliopisto, 2 000 euroa
osallistumiseen ESTAD2017-konferenssiin

 

OPISKELIJA-APURAHAT KOTIMAA 

Jussi Eskelinen, Tampereen teknillinen yliopisto, 1100 euroa
Renata Latypova, Oulun yliopisto, 1100 euroa

OPISKELIJA-APURAHAT ULKOMAAT 

Jussi Blomgren, (Tampereen Teknillinen Yliopisto), Technische Universität München, 1500 euroa
Anne-Mari Heikka, (Oulun yliopisto), Technische Universität Wien, 1500 euroa
Hannu Helakorpi, (Oulun yliopisto), National University of Singapore, 1500 euroa
Joonatan Huhdanmäki, (Aalto-yliopisto), Korea Advanced Institute of Science and Technology, 1500 euroa
Eero Kahva, (Aalto-yliopisto), Instituto Superior Técnico, Universidade de Lisboa, 1500 euroa
Juho Kaisto, (Oulun yliopisto), Michigan Technological University, 1500 euroa
Joni Kantola, (Oulun yliopisto), National University of Singapore, 1500 euroa
Timo Keskimölö, (Oulun yliopisto), National Chung Hsing University, 1500 euroa
Kirsikka Kiviranta, (Oulun yliopisto), Montana State University, 1500 euroa
Tatu Kokkonen, (Oulun yliopisto), University of Waterloo, 1500 euroa
Antero Komi, (Lappeenrannan teknillinen yliopisto), Seoul National University of Science and Technology, 1500 euroa
Tomi Käyhkö, (Oulun yliopisto), National University of Singapore, 1500 euroa
Lotta Lundell, (Aalto-yliopisto), Norwegian University of Science and Technology, 1500 euroa
Sonja Pöyhtäri, (Oulun yliopisto), University of Waterloo, 1500 euroa
Mikko Takala, (Aalto-yliopisto), Instituto Superior Técnico, Universidade de Lisboa, 1500 euroa
Tuomo Tolonen, (Oulun yliopisto), Czech Technical University in Prague, 1500 euroa

 

TUNNUSTUSPALKINNOT OPINNÄYTTEISTÄ 

Aalto-yliopiston Kemian tekniikan korkeakoulusta valmistuneelle tekniikan tohtori Markus Aspialalle myönnettiin 3 000 euron tunnustuspalkinto erinomaisesti tehdystä väitöskirjasta ”A compilation of thermodynamic properties measured with an advanced EMF arrangement”.

 

Lisätietoja:

Juho Talonen, Metallinjalostajien rahaston asiamies
Puh. 040 595 1181, juho.talonen(at)outokumpu.com