Järjestä oma matematiikkakerhosi!

 

Haluaisitko järjestää oman matematiikkakerhon, mutta kaipaisit ideoita siihen, mitä kerhossa voisi tehdä? Ei hätää! Ideoita ja vinkkejä on tarjolla matematiikan kerhotoimintaa varten kehitetyssä verkkokirjassa.

Helsingin yliopston LumA-tiedekasvatuskeskus (osa LUMA-keskus Suomea) on kehittänyt uusia toimintamuotoja ja materiaaleja, jotka tarjoavat ideoita matematiikkakerhojen järjestämiseksi esimerkiksi omalla koululla. Materiaalit on testattu keskuksen omissa kerhoissa, joita ovat suunnitelleet ja ohjanneet ohjaajakoulutuksen saaneet yliopisto-opiskelijat. Suurin osa opiskelijoista valmistuu matematiikan aineenopettajaksi.

Tiedekasvatuskeskuksen järjestämisssä matematiikkakerhoissa tutustutaan matematiikkaan toiminnallisesti mm. askartelun, pelien, leikkien ja pulmatehtävien parissa. Pääpaino on itse tekemisessä ja oivaltamisessa, ja tarkoitus on innostaa kaikenlaisia oppijoita matematiikan pariin. Tavallisesti matematiikkakerho kokoontuu kerran viikossa 1,5 tuntia kerrallaan yhteensä kuuden viikon ajan.

Kerhoja sekä kouluilla että verkossa

Matematiikkakerhomateriaalit on kehitetty kolmivuotisessa "Matematiikan iltapäiväkerhot"-hankkeessa, jota Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö rahoitti. Hankkeen aikana pääakupunkiseudun kouluilla järjestettiin 24 matematiikan iltapäiväkerhoa, joihin osallistui yli 300 alakouluikäistä lasta. Kerhojen lopuksi ohjaajat kirjoittivat kerhostaan raportin, jotka on nyt koostettu Matematiikkakerhot-verkkokirjaksi.

Hankkeen aikana järjestettiin myös virtuaalinen Mathversum-matemaatiikkakerho, jossa tavoitteena on tutustua siihen, mihin matematiikkaa oikeastaan tarvitaan. Kerho on suunnattu yläkoululaisille, mutta myös muun ikäiset voivat hyödyntää kerhomateriaaleja. Virtuaalikerhosta on julkaistu jo neljä kerhokokonaisuutta, jotka käsittelevät mm. matematiikan sovelluksia sekä matematiikkaa ja taidetta. Kerhosivustolta löytyy yhteensä kolmekymmentä videota, joissa jokaisella alustetaan ensin lyhyesti aiheesta sekä annetaan ohjeet oman toiminnallisen tutkimuksen tekemiseen.

Matematiikkakerhot-verkkokirja löytyy osoitteesta:
http://blogs.helsinki.fi/summamutikka/matematiikkakerhot-verkkokirja/

Virtuaalisen Mathversum-matematiikkakerhon materiaalit löytyvät osoitteesta:
http://blogs.helsinki.fi/mathversum/

 

Teksti: Jenni Räsänen