• Ylioppilaiden stipendit 2018 – PISTERAJA MUUTETTU

  Vaativan kokeen vuoksi säätiömme hallitus päätti muuttaa jakamiemme stipendien pisterajaa aiemmin ilmoitetusta. Palkitsemme siis pitkän matematiikan ylioppilaskirjoituksissa keväällä 2018 57–60 pistettä kirjoittaneet valmistuvat ylioppilaat 1000 euron arvoisilla stipendeillä.

  Saamme tiedot palkittavista ylioppilaista Ylioppilastutkintolautakunnalta. Toimitamme stipendit lukioiden rehtoreille. Opettajien tai ylioppilaiden ei tarvitse henkilökohtaisesti pyytää stipendejä säätiöltä.

  Ylioppilaiden stipendit 2018

  Palkitsemme pitkän matematiikan ylioppilaskirjoituksissa keväällä 58–60 pistettä kirjoittaneet valmistuvat ylioppilaat 1000 euron arvoisilla stipendeillä.

  Jos ylioppilas on kirjoittanut pitkän matematiikan ennen kevään 2018 kirjoituksia, stipendin pisteraja on 57-60 pistettä.

  Saamme tiedot palkittavista ylioppilaista Ylioppilastutkintolautakunnalta. Toimitamme stipendit lukioiden rehtoreille. Opettajien tai ylioppilaiden ei tarvitse henkilökohtaisesti pyytää stipendejä säätiöltä.

  Future Makers Funding Program 2018

  Funding call for strategic research ideas

  01.02.2018 to 15.04.2018

  Technology Industries of Finland Centennial Foundation and Jane and Aatos Erkko Foundation open a joint funding call for strategic research ideas. In total, the foundations have reserved up to 3 million € for high-level research openings.

  The foundations wish to encourage joint actions that focus on universities' strategic strengths and spark new growth - with the aim to encourage long-term cooperation between researchers and companies.

  What kind of research ideas?

  The aim is to initiate high-level, ambitious strategic research openings that combine internationally top-level science and industrial impact. Key focus areas for the call are building long-term sustainable renewal and competitiveness of the Finnish technology industry based on digitalization and new business models:

  • Artificial intelligence, platform economy, smart manufacturing, data-based materials science and technology, VR/AR

  High-level research opening is:

  • Formulates a research question with substantial novelty
  • Multidisciplinary and builds an ecosystem
  • Based on an important challenge from the point of view of the Finnish Technology Industries and the Finnish society
  • Aiming for an international breakthrough 

  How do I apply?

  The funding call has two stages: 1) Call for ideas 1.2.-15.4.2018 and 2) Improving of ideas and final applications 5.6.-12.8.2018 (by invitation only based on stage 1)

  To apply, please leave your idea-stage proposal through our on-line application form . Please note that the application form does not send confirmation e-mails even though the submission has succeeded.

  There was a technical problem with the application form early morning on April 15th, 2018. We were able to fix it at 11.00. The call for ideas closes as informed on April 15th, 2018 at 23.59 o'clock.

  The application form is in Finnish only - but you may fill in the form in English just as well. Below you can find the application form as word versions in Finnish and English - and these forms have the exact same questions as the online form. Please note however that you cannot return the pdf form, but you need to fill in the online form. You cannot save or change the online form after you submit your proposal (so please use the pdf/word version for preparing the proposal).

  Please answer all questions in the application form. Also note that you cannot include any additional documents to your applications (e.g. research plan).

  We organise info sessions jointly with universities.

  Aalto University - March 16, 2018. Time: 9:00 - 10:30, Konemiehentie 2 (Computer Science building), Lecture hall T2
  Lappeenranta University of Technology -
  March 21, 2018. Time: 12:00 - 13:00
  Oulu University -
  March 20, 2018, Time: 12.00 - 13:00, Tellus Business Kitchen, Linnanmaan kampus
  Tampere University of Technology -
  March 23, 2018, Festia, FA113 (Pieni Sali 2)
  University of Jyväskylä -
  March 28, 2018. Time: 10:00 - 11:30

  Questions and answers

  Who can apply for funding?
  The funding call is open to all Finnish universities. The applicant must be an organization. The project can also be carried out by several organizations (research groups and collaborators) and we encourage multidisciplinary collaboration, as well as joint projects between universities. Universities of applied sciences and research institutes can participate as partners to universities. In joint projects one organization will be the main applicant who will distribute the joint funding to other partners. Personal grants cannot be applied.

  Should the application be addressed either to the Technology Industries of Finland Centennial Foundation or Jane and Aatos Erkko Foundation?
  No. All applications will be evaluated through a common process. The Boards of both foundations make independent funding decisions in September.

  How much funding can be applied?
  The call is for research projects. The applied funding can be of the order 100.000€ - 500.000€, in very high-level, ambitious projects even up to 1.000.000€. The funding need will be evaluated case by case and the preliminary budget created in the first applications stage will be re-evaluated in the second stage.

  For which purposes can you apply funding? Is it necessary to involve companies in the projects?
  The aim is to initiate high-level scientific research openings that are relevant to the future of Finnish industries and the society.  Especially interesting are ideas that are cross-sectoral and have ambitious targets. We encourage to look for partner-companies who could contribute to the project, but no company funding is required. According to the rules of the Centennial Foundation, results of the projects funded by the foundation are public and thus IP cannot be protected. The aim is to enhance long-term strategic co-operation between scientists and companies, and the societal impact of research. The funding is not suitable to research projects near commercialisation stage.

  What kind of cost model is needed for application?
  The foundations evaluate the applications case by case. As a cost model we recommend to use a so called flat rate model, where acceptable costs are:

  • Salary costs
  • Employer’s contributions costs (appr. 30-40%)
  • General costs max. 15% (calculated from total of salary and employer’s contributions costs)
  • Necessary purchase of materials and equipment to carry out the project
  • Travel costs
  • Purchased services

  Is it possible to change the budget or cost division during the project?
  Yes, as long as the changes are justified. The funding call is aimed at creating ambitious new research openings, so it is seen important that there’s certain flexibility to carry out the projects.

  What is the duration of research projects?
  1-3 years, depending on the case. The foundations also reserve an option for additional funding if the project achieves results with remarkable scientific value and can lead to highly potential new openings.

  Is it possible to have international research partners? Yes it isIf part of the funding will be paid abroad to the international partner, the partnership must be justified and a inevitable part of the project.  Situations like this, will be evaluated case by case.

  Contact for questions:

  Dr Laura Juvonen
  Managing Director
  Technology Industries of Finland Centennial Foundation
  040 589 6263 | laura.juvonen@teknologiateollisuus.fi

  Ms Marianna Jokila
  Project Manager, Future Makers Program
  040 592 6478 | marianna.jokila@teknologiateollisuus.fi

   

  Tulevaisuuden tekijät -ohjelma 2018

  Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö sekä Jane ja Aatos Erkon säätiö avaavat suomalaisille yliopistoille suunnatun haun strategisen osaamisen vahvistamiseksi. Vuoden 2018 ohjelmassa rahoitetaan kunnianhimoisia tutkimusavauksia noin 3 miljoonalla eurolla.

  Millaisia strategisia tutkimusavauksia haetaan?

  Vuoden 2018 ohjelmassa haetaan kunnianhimoisia, tulevaisuuteen katsovia tutkimusavauksia. Painopisteenä on suomalaisen teollisuuden ja yhteiskunnan uudistumista kestävästi rakentavat digitaaliset teknologiat ja palvelumallit:

  Tekoäly, teollinen internet, alustatalous, älykäs valmistaminen, datapohjainen materiaalitiede, VR/AR

  Tavoitteena on käynnistää kunnianhimoisia tutkimushankkeita, joissa yhdistyvät kansainvälisesti huipputason tiede ja uuteen kasvuun tähtäävät strategiset avaukset.

  Korkeatasoinen tutkimusavaus:

  • Vahvistaa monialaista yhteistyötä, rakentaa ekosysteemiä
  • Vastaa selkeästi tunnistettavaan haasteeseen suomalaisessa teknologiateollisuudessa tai laajemmin yhteiskunnassa
  • Tähtää kansainväliseen läpimurtoon, vahvistaa strategista osaamista

  Millä tavalla haetaan mukaan?

  Haku toteutetaan kaksivaiheisena.

  Ideahaku: 1.2.-15.4.2018
  Ideahakuun osallistut jättämällä ehdotuksesi tutkimusavauksesta säätiön sivuilta techind100.fi löytyvän hakulomakkeen kautta viimeistään 15.4.2018. Huomaathan, että hakulomake ei lähetä vahvistusviestiä, vaikka lomake on tallennettu onnistuneesti. 

  Hakulomakkeessa oli tekninen ongelma 15.4.2018 aamupäivällä. Lomake saatiin jälleen toimimaan klo 11.00. Ideavaiheen haku jatkuu normaalisti 15.4.2018 klo 23.59 asti.

  Vastaa kaikkiin lomakkeen kysymyksiin. Ideahakuvaiheessa painoa annetaan erityisesti tutkimusavauksen kokonaisuuden ja tavoitteiden kuvaukselle. Haluamme ymmärtää miksi ehdottamasi hanke olisi tärkeä toteuttaa, mihin haasteeseen se vastaa, mikä ratkaisussa on ainutlaatuista, keitä tarvitaan kumppaneiksi ja mitä merkittävää hyötyä tästä olisi.

  Huomioithan, että ideahakuvaiheessa et voi liittää hakemukseesi erillistä tutkimussuunnitelmaa tai muita liitteitä.

  Järjestämme hakuun liittyen infotilaisuuksia yhdessä yliopistojen kanssa.

  Aalto 16.3.2018, klo 9.00 - 10.30, Konemiehentie 2 (Computer Science building), Lecture hall T2
  LUT 21.3.2018, klo 12.00 - 13.00
  Oulu 20.3.2018, klo 12.00 - 13.00
  TUT 23.3.2018, klo 11.30 - 13.00, Festia, FA113 (Pieni Sali 2)
  Jyväskylän yliopisto 28.3.2018, klo 10.00 - 11.30

  Ideoiden sparraus ja varsinainen haku: 5.6.-12.8.2018.
  Ideahausta jatkoon päässeille järjestämme projektikohtaisen mentorin sekä sparrausta varsinaisen hakemuksen liitteeksi tehtävän vuorovaikutussuunnitelman tekemiseen.

  Varsinaiset hakemukset jätetään 12.8.2018 mennessä Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön hakujärjestelmän kautta. Toiselle kierrokselle kutsutut hakijat saavat tarkemmat ohjeet hakemuksen tekemiseen. Rahoituspäätökset tehdään lokakuun 2018 alkupuolella.

   

  Kysymyksiä ja vastauksia:

  Kuka voi hakea avustusta Tulevaisuuden tekijät –haun kautta? Haku on avoin kaikille suomalaisille yliopistoille. Hakijana täytyy olla organisaatio. Hankkeen toteuttajina voi olla useita organisaatioita (tutkimusryhmiä ja yhteistyökumppaneita) ja monialainen yhteistyö on kannustettavaa. Ammattikorkeakoulut voivat osallistua tutkimushankkeisiin kumppaneina. Yhteistyöhankkeessa yksi organisaatio on pääasiallinen hakija ja hankkeen käynnistyessä hoitaa maksatuksen muille osapuolille. Haun kautta ei myönnetä henkilökohtaisia apurahoja.

  Millaisia aiheita haussa ei rahoiteta? Tulevaisuuden tekijät -ohjelman on suunnattu ensisijaisesti teknologia-alojen pitkäjänteisen kilpailukyvyn vahvistamiseen. Haemme monialaisia, tieteellisesti kovatasoisia tutkimusavauksia. Ohjelmassa ei rahoiteta esimerkiksi lääketiedettä, terveysalan tutkimusta tai opetuksen kehittämistä.

  Tuleeko hakemus osoittaa joko Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiölle tai Jane ja Aatos Erkon säätiölle? Ei tarvitse. Kaikki hakemukset arvioidaan yhtenäisen prosessin kautta. Kummankin säätiön hallitus tekee itsenäisesti lopulliset rahoituspäätökset syyskuun aikana.

  Kuinka paljon avustusta voi hakea? Haun kautta myönnetään avustuksia tutkimushankkeisiin. Haettavan avustuksen määrä voi olla luokkaa 100.000€ - 500.000€, erityisen merkittävissä avauksissa jopa 1.000.000€. Tarve arvioidaan tapauskohtaisesti ja ideahakuvaiheessa esitettyä alustavaa budjettia tarkennetaan haun toisessa vaiheessa.

  Millaisella kustannusmallilla avustusta voi hakea? Säätiöt arvioivat hakemukset tapauskohtaisesti. Suositeltava kustannusmalli on ns flat rate –malli, missä hyväksyttäviä kustannuksia ovat:

  • Palkkakustannukset
  • Henkilösivukulut (n. 30-40%)
  • Yleiskustannukset (max. 15) (yleiskustannusten määrä on arviointikriteeri; yleiskustannusprosentti lasketaan palkka- ja henkilösivukulujen kokonaissummasta)
  • Hankkeen toteuttamisen kannalta välttämättömät materiaali- ja laitehankinnat
  • Matkakustannukset
  • Ostopalvelut

  Voiko budjettiin / kustannuseriin tehdä muutoksia hankkeen aikana? Kyllä voi, kun muutokset ovat perusteltavissa. Haun kautta etistään merkittäviä uusia avauksia, joten säätiöt näkevät tärkeänä, että hankkeen toteutuksessa on joustavuutta ja liikkumavaraa.  

  Millainen kesto hankkeilla voi olla? Tapauskohtaisesti 1 – 3 vuotta. Säätiöt varaavat mahdollisuuden myös jatkorahoitukseen, mikäli hankkeessa saavutetaan tuloksia, joilla on huomattavaa tieteellistä arvoa ja johtavat merkittäviin uusiin avauksiin.

  Voiko hankkeessa olla kansainvälisiä kumppaneita? Kyllä voi. Jos hankkeen rahoituksesta osa maksetaan kansainväliselle kumppanille, pitää kumppanuuden olla perusteltu sekä välttämätön hankkeen toteuttamisen kannalta. Nämä tapaukset ratkaistaan tapauskohtaisesti.

  Taustatietoja:

  Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö ja Jane ja Aatos Erkon säätiö

  Tutustu myös aiempien vuosien rahoitettuihin Tulevaisuuden tekijät -hankkeisiin.

  Lisätietoja:

  Marianna Jokila
  Projektipäällikkö, Tulevaisuuden tekijät -ohjelma
  040 592 6478 | marianna.jokila@teknologiateollisuus.fi

  Laura Juvonen
  Toimitusjohtaja, TkT
  040 589 6263 | laura.juvonen@teknologiateollisuus.fi

   

  Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö

  Vuonna 2003 perustettu 100-vuotissäätiö on olemassaolonsa aikana myöntänyt 120 miljoonaa euroa avustuksia ja lahjoituksia Suomen teknologiateollisuutta uudistaviin avauksiin. Painotus on innovaatio- ja osaamisympäristön kehittämisessä.

   

  Jane ja Aatos Erkon säätiö

  Jane ja Aatos Erkon säätiö on perustettu vuonna 2002 tukemaan korkeatasoista, kansainvälistä tutkimusta sekä taidetta ja kulttuuria. Säätiön ensisijaisena tarkoituksena on edistää ja tukea tekniikan ja taloustieteiden sekä lääketieteen tutkimusta.

   

  Tunnetko loistavan matemaattisten aineiden opettajan?

  HUOM! Kömmähdyksen vuoksi ilmoituslomake sulkeutui vuorokautta liian aikaisin. Ilmoitusaikaa on jatkettu sen vuoksi keskiviikkoon 21.2.2018.


  Ehdota opettajaa palkittavaksi 8.1. – 18.2.2018 välisenä aikana

  Suomen tulevaisuus on vahvasti sidottu matemaattisluonnontieteellisen osaamisen tasoon – ja kykyyn yhdistää sitä muiden alojen osaamiseen. Oppilaiden innostusta ja mielikuvitusta ruokkivat opettajat ovat avainroolissa tulevaisuuden menestyksen rakentamisessa. 100-vuotissäätiö haluaa kannustaa opettajia kehittämään opetusta ja uusia innostavia tapoja oppia. Jaamme vuosittain kymmeniä kannustuspalkintoja matemaattisissa aineissa ansioituneille opettajille. Palkinnon arvo on 5000 euroa tai mikäli palkittavana on työryhmä, kukin työryhmän jäsen palkitaan 2500 eurolla. Yhteistyökumppaneina ovat Matemaattisten Aineiden Opettajien Liitto MAOL ry, Suomen Luokanopettajat ry ja Tekniikan Opettajat TOP ry.

  Esitykset palkittavista opettajista jätetään säätiön avoimen verkkolomakkeen kautta 8.1.-18.2.2018 välisenä aikana. Opettajat palkitaan 5.6. säätiön järjestämässä juhlatilaisuudessa Helsingissä.

  Ehdota ansioitunutta opettajaa palkittavaksi 8.1.2018 – 18.2.2018 välisenä aikana.

  Keväällä 2017 palkitsimme 20 matemaattisissa aineissa ansioitunutta opettajaa.

  Vuonna 2017 palkitsimme myös lähes 400 ylioppilasta.

   

  Ketä voi esittää palkittavaksi?

  Palkittavaksi voi esittää ala- ja yläkoulun, toisen asteen ammatillisten oppilaitosten sekä lukion opettajia. Säätiö palkitsee useita opettajia kultakin asteelta. Palkinnon saajan tulee olla pääasiallisesti matematiikan opetusta edistänyt tai opetustyön tuloksena hyviä oppimistuloksia aikaan saanut henkilö tai harkinnan mukaan myös pienryhmä (2-4 henkilöä). Pienryhmän kukin jäsen palkitaan 2500 eurolla. Sama opettaja ei voi saada säätiön palkintoa seuraavaan viiteen vuoteen. Saajiksi toivotaan ehdotettavan opettajan uran eri vaiheissa olevia henkilöitä, huomioiden erityisesti vasta jonkin aikaa alalla toimineet.

  Vuonna 2018 erityiset palkintokriteerit ovat:

  Oppilaiden kiinnostuksen ja innostuksen herättäminen, oppilaskeskeiset menetelmät

  Matemaattisen ajattelun kehittäminen ja toiminnalliset menetelmät

  Ansiot fysiikan ja/tai ohjelmoinnin opetuksen edistämisessä matematiikan rinnalla

   

  Kuka voi jättää esityksen?

  Esitykset palkittavista opettajista tehdään säätiön avoimella verkkolomakkeella vastaamalla lomakkeen kysymyksiin. Ehdotuksen tekijä voi olla esimerkiksi rehtori, opettajakollega tai vaikka vanhempi. Ehdotukset käsitellään luottamuksellisesti, eikä tietoja käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin palkitsemiseen.

   

  Ehdotuslomake

  Tohtoreita elinkeinoelämän palvelukseen - PoDoCo ohjelma tukee elinkeinoelämän strategista uusiutumista

  Onko yrityksessänne sellaisia uudistumistarpeita tai –ideoita, joiden analyysissa ja toteutuksessa nuori tohtori voisi olla avuksi?

  PoDoCo ohjelma on oikea ratkaisu!

  Mitä PoDoCo ohjelma tarjoaa yrityksille?

  PoDoCo (Post Docs in Companies) ohjelman tavoitteena on edistää nuorten tohtorien siirtymistä elinkeinoelämän palvelukseen ja samalla parantaa Suomen elinkeinoelämän kykyä uudistua pitkäjänteisesti. Yrityksille PoDoCo ohjelma tarjoaa mahdollisuuden uusien strategisten avausten käynnistämiseen ja toteuttamiseen sekä nuorten tohtoreiden osaamisen ja tietotaidon hyödyntämiseen.

  PoDoCo projektin kokonaispituus on 1-2 vuotta ja se jakautuu kahteen 6-12 kuukauden osaan. Aluksi on säätiörahoitteinen tutkimusvaihe ja sitä seuraa saman pituinen yrityksen rahoittama soveltava vaihe. Yritysten rahoittama soveltava vaihe toteutetaan normaalina työsuhteena tohtorin ja yrityksen välillä. Osapuolien ei tarvitse sitoutua toiseen vaiheeseen projektin käynnistyessä. Yhteisenä tahtotilana tulee kuitenkin olla pidempi yhteistyöprojekti.

  PoDoCo ohjelma tarjoaa:

  • Tietoa tuoreista nuorista korkeasti koulutetuista ja lahjakkaista tohtoreista ja heidän erityisosaamisistaan
  • Mahdollisuuden tohtoreiden osaamisen hyödyntämiseen uusien strategisten avausten analysoinnissa ja toteutuksessa
  • Säätiöiden myöntämän tutkimusapurahan tohtorille projektin tutkimusvaiheen kustannusten kattamiseksi

  Millaiset yritykset voivat osallistua?

  PoDoCo ohjelmaan voi osallistua toimialasta ja yrityksen koosta riippumatta mikä tahansa suomalainen tai Suomessa liiketoimintaa harjoittava yritys.

  Miten osallistua?

  PoDoCo ohjelman seuraava hakukierros on 15.9.–3.11.2017. Osallistuaksenne hakukierrokselle teidän tulee:

  1) Kuvat yrityksenne tutkimustarpeet täyttämällä yritysprofiili täällä

  • Yritysprofiilianne vasten etsimme 5-10 tarpeisiinne sopivaa tohtoriprofiilia PoDoCo tietokannasta, johon lähes 400 tohtoria on täyttänyt osaamisprofiilinsa

  2) Valita profiilien joukosta tarpeisiinne sopiva tohtori

  3) Sopia yhteistyöstä tohtorin kanssa ja allekirjoittakaa yhteistyöhön sitoutumista kuvaava LoI (Letter of Intent)

  4) Valmistella yhdessä tohtorin kanssa lyhyt, maksimissaan 5-sivuinen tutkimussuunnitelma, jossa kuvataan ohjelman säätiörahoitteisen osuuden tavoitteet ja merkitys. Suunnitelmassa on tärkeää kuvata projektin vaikutukset yritykselle ja yrityksen uusiutumiselle.

  5) Tohtori jättää apurahahakemuksen, jonka liitteenä on tutkimussuunnitelma ja LoI, sähköiseen apurahahakujärjestelmään www.podoco.fi sivustolla 3.11.2017 mennessä.

  Lisätietoja

  Essi Huttu, Program Manager, PoDoCo
  email: essi.huttu(at)dimecc.com
  tel. +358 40 840 9259

  Teknologiateollisuuden
  100-vuotissäätiön
  Metallinjalostajien rahaston

  apurahat julistetaan haettaviksi vuodelle 2018

  Metallinjalostajien rahaston tarkoituksena on edistää metallien valmistuksen koko jalostusketjun kattavaa teknologian ja liiketoiminnan tieteellistä tutkimusta, opetusta ja opiskelua yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa.


  Hakuaika 1.9. - 30.9.2017

  Tarkoituksensa toteuttamiseksi Metallinjalostajien rahasto:

  • Jakaa opiskelija-apurahoja hyvin menestyneille opiskelijoille ja opiskeluun ulkomaisissa yliopistoissa tai ulkomailla tapahtuvaan työharjoitteluun.
  • Edistää kansainvälistä yhteistyötä myöntämällä apurahoja ulkomaisissa yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa suoritettavia tutkintoja ja tutkimustöitä varten.
  • Tukee tutkimustyötä myöntämällä apurahoja Suomessa toimiville tutkijoille, tutkimus­ryhmille, yksittäisille jatko-opiskelijoille tai yhteisöille. Pääpaino on jatko-opintojen tukemisessa.
  • Tukee matka-apurahoin osallistumista kansainvälisiin konferensseihin, ulkomaiseen työharjoitteluun ja vierailevien tutkijoiden ja luennoitsijoiden kutsumista.

  Apurahojen suuruus on kotimaan opiskelija-apurahoissa 1.100 euroa/henkilö, ulkomaan opiskelija-apurahoissa 1.500 euroa/henkilö (myös syksylle 2017) ja tutkija- sekä jatko-opiskeluapurahoissa 20.300 euroa (henkilökohtainen apuraha). Tutkimusryhmä- ja matka-apurahan maksimisuuruutta ei ole erikseen määritelty. Lisäksi rahasto voi myöntää tunnustuspalkintoja erinomaisesti suoritetuista opinnäytteistä.
  Apurahat jaetaan kalenterivuodeksi kerrallaan. Rahasto jakaa vuodelle 2018 apurahoja noin 300 000 euroa. Apurahojen julkistamispäivä on joulukuussa 2017.

   

  Hakuohjeet

  Linkki sähköiseen hakulomakkeeseen julkaistaan Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön verkkosivulta (http://techfinland100.fi/). Rahaston päätöksistä ilmoitetaan hakijoille sähköpostitse ja myönnetyt apurahat julkistetaan rahaston kotisivuilla.

   

  Lisätietoja

  Asiamies Juho Talonen, puh. 040 595 1181, sähköposti: juho.talonen(at)outokumpu.com.

  Kevään haku: Fulbright-Technology Industries of Finland Grants

  10.03.2017

  Fulbright-Technology Industries of Finland Grant -stipendiohjelmasta rahoitetaan stipendejä teknologia-alojen (elektroniikka- ja sähköteollisuus, kone- ja metallituoteteollisuus, metallien jalostus, tietotekniikka, suunnittelu ja konsultointi) kehitystä tukeviin maisteri- ja tohtoritason opintoihin ja tutkimukseen Yhdysvalloissa.

  Tavoitteena on vahvistaa suomalaista huippuosaamista ja edistää elinkeinoelämän uudistumista pitkäjänteisesti. Ohjelmalla halutaan erityisesti kehittää monialaista osaamista sekä kykyä yhdistää huipputason teknologiaa tarvelähtöisesti eri sovellusalueille ja toimia kansainvälisessä yhteistyössä. Stipendiä voi hakea monen eri alan opintoihin tai tutkimukseen (mm. tekniikka, luonnontieteet, kauppatieteet sekä soveltuvasti yhteiskuntatieteet, humanistiset tieteet, muotoilu).

  Tärkeintä on aiheen merkitys teknologia-alojen uudistumiselle ja tulevaisuuden kilpailukyvylle.

  Kohderyhmä

  Stipendit ovat suunnattu maisterivaiheen opintoihin ja tutkimukseen. Stipendihakijan tarkoituksena voi olla joko määräaikaisten maisteri- tai tohtoritason kurssien suorittaminen tai väitöskirjatutkimuksen edistäminen Yhdysvalloissa yhden lukuvuoden ajan. Myös koko maisteri- tai tohtoritutkinnon suorittaminen on mahdollista.

  Nyt haussa olevat stipendit ovat tarkoitettu yhdysvaltalaisessa korkeakoulussa syksyllä 2018 aloitettaviin opintoihin ja tutkimukseen. Poikkeustapauksissa stipendiaatin vastaanottava organisaatio voi olla tutkimuslaitos tai muu soveltuva organisaatio.

  Ohjelmaan haetaan sekä yhteiskunnan eri aloille sijoittuvia että akateemiselle uralle tähtääviä tulevaisuuden lupauksia.

  Ohjelma soveltuu myös post-doc-tutkimukseen. Lue lisätietoja ja hakuohjeet tohtorin tutkinnon suorittaneille hakijoille suunnatulta stipendiohjelmasivulta.

  Ohjelmaetuudet

  Stipendi on suuruudeltaan 35 000-50 000 USD. Stipendin lisäksi ohjelmaan kuuluu merkittäviä lisäetuuksia ja ohjelmapalveluita, mm. vapautus viisumimaksuista sekä henkilökohtaiset neuvontapalvelut. Stipendiohjelman rahoittavat Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö ja Fulbright Finland -säätiö.

  Lisätietoa

  Fulbright-Technology Industries of Finland Grant -stipendiohjelma

  PoDoCo -ohjelman kevään haku

  01.03.2017

  PoDoCo promotes the strategic renewal of Finnish industry.

  Are you:

  • A company with cutting-egde renewal ideas and looking for the help of a talented postdoc to investigate your ideas?
  • Postdoc who has recently completed or will soon complete your doctorate degree and is interested in a career in industry?

  PoDoCo program may be just right for you!

  What's in it for you?

  PoDoCo is a matchmaking program supporting long term competitiveness and strategic renewal of companies. It increases employment of young doctors in the private sector. The duration of PoDoCo period is 1-2 years and it consist of two phases: research period and targeted research period. PoDoCo program is funded by PoDoCo foundation pool and companies participating in the program. PoDoCo foundation pool offers research grants for the research period. After the research period the company hires the Post doc to deepen the research results and to create company specific insight for a period of time equivalent to the period of the grant period.

  For companies PoDoCo program offers an opportunity to investigate new strategic openings with the help of talented and practically oriented post docs, who are familiar with scientific analysis and synthesis methods.

  The program will assist companies by:

  • Helping companies to find highly-skilled and talented young postdocs to investigate new strategic openings
  • Offering a research grant that covers the costs of a postdoc during the research period

  For a PoDoCo researcher the program offers a research period followed by a targeted research period lasting all together 1-2 years. The program will assist postdocs by:

  • Offering a research grant for for academic research having strategic importance for Finnish industry
  • Offering an opportunity to work in industry and gain industrial experience.

  Who can participate?

  PoDoCo program is aimed for all disciplines.

  • All companies operating in Finland are welcome to join the PoDoCo Program
  • All young doctors who have recently completed or will soon complete their doctorate degree are welcome to join the PoDoCo Program

  How to participate?

  The PoDoCo spring application round will take place from 1st March 2017 to13th April 2017.

  The application process is simple:

  1. Describe your/your organisation's research interests by filling in PoDoCo profile here
   PoDoCo program makes continuous analysis by scanning the information and offers matching suggestions
  2. Select a postdoc/company with whom to collaborate
  3. Agree on collaboration with the postdoc and sign LoI (Letter of Intent)
  4. Prepare together a project plan (max 5 pages) describing the objectives of the project as well as an explanation of the main activities and expected results foreseen. It is important that the impact of the project for the company and the company's renewal is included in the project plan.
  5. The postdoc applies a grant by filling in the electronic application form and uploading required attachments at PoDoCo website. The electronic application must be sent by April 13th 2017.

  For more information

  Contact Essi Huttu, Program Manager, PoDoCo
  email: essi.huttu(at)dimecc.com
  tel. +358 40 840 9259

  www.podoco.fi

  Tulevaisuuden tekijät ideahaku

  01.02.2017

  100-vuotisäätiön ja Jane ja Aatos Erkon säätiön yhteisrahoitteisessa Tulevaisuuden tekijät -ohjelmassa käynnistetään kunnianhimoisia, monialaisia tutkimusavauksia. Tulevaisuuden tekijät -rahoitusohjelman tavoitteena on yhdistää monialaista huippuosaamista ja rohkeaa ajattelua, joilla voidaan uudistaa suomalaista yhteiskuntaa ja elinkeinoelämää.

  Vuoden 2017 Tulevaisuuden tekijät -ohjelmassa säätiöt rahoittavat yhdessä tutkimusavauksia noin 3 miljoonalla eurolla – tai jopa enemmän, mikäli tutkimusryhmissä syntyy runsaasti ainutlaatuisia ideoita. Tavoitteena on käynnistää kunnianhimoisia tutkimushankkeita, joissa yhdistyvät kansainvälisesti huipputason tiede ja uuteen kasvuun tähtäävät strategiset avaukset.

  Haku toteutetaan kaksivaiheisena.
  Ideahaku: 1.2.-18.4.2017.
  Varsinainen haku: 6.6.-13.8.2017 (jatkoon valituille).

  Tulevaisuuden tekijät 2017 hakuinfo