Kaisa Miettinen: Matematiikan avulla päätöksentekoa tukemaan

Minulla ei ollut lukiossa selvää lempiainetta eikä kirkasta visiota siitä, mitä alkaisin opiskella yliopistossa. Valinta oli vaikeaa enkä silloin osannut aavistaa että alakseni valikoituisi päätöksenteon tukeminen. Päädyin opiskelemaan matematiikkaa, sillä sekin kiinnosti ja sisään pääsi ylioppilastodistuksella. Kaupungiksi Jyväskylä oli sopivan kokoinen eikä liian kaukana kotiseudultani Saimaan rannalta.

Kuva: Petteri Kivimäki

Matematiikka yliopistossa ei ollut sellaista mitä lukion pohjalta olin luullut. Erilaiset matematiikan käytännön sovellukset alkoivat kiehtoa, kun löysin numeerisen ja sovelletun matematiikan. Omaksi alakseni tuli optimointi ja erityisesti monitavoiteoptimointi. Kun useita ristiriitaisia tavoitteita halutaan samanaikaisesti saada mahdollisimman hyväksi, tarvitaan monitavoiteoptimointia. Koska yleensä kaikkea ei voi saada, täytyy päätöksentekijää tukea tasapainoilussa eri tavoitteiden välillä, jotta löydetään hänen tarpeitaan parhaiten vastaava ratkaisu, paras kompromissi.

Monitavoiteoptimoinnin mahdollisuuksien ilosanomaa

Monitavoiteoptimoinnissa yhdistyvät matematiikka ja tietotekniikan keinot ongelmanratkaisuun ja tämä on avannut kiintoisien sovellusten maailman. Valitsemalla matematiikan sain mahdollisuuden päästä kurkistamaan toinen toistaan kiintoisampiin ongelmiin. Niistä esimerkkejä ovat paperikoneen suunnittelu, teräksen jatkuvavalun säätäminen, jäteveden ja pohjaveden puhdistamisen, metsänhoidon suunnittelu, varastojen inventaariohallinta ja syövän sädehoidon annossuunnittelu.

Digitalisaatio tuo mukanaan mahdollisuuden kerätä dataa lukuisista kohteista, esimerkiksi talojen ylläpidosta sairaanhoitoon ja asiakkaiden käyttäytymisestä oppimistuloksiin. Datan ymmärtämisen lisäksi tarvitaan kykyä tehdä tietoon pohjautuvia päätöksiä ja tästä avautuu monitavoiteoptimoinnille lukuisia uusia käyttökohteita ja tämä kiehtoo mieltäni. Kehitän tutkimusryhmäni kanssa menetelmiä ja ohjelmistoja päätöksenteon tukemiseen ja erilaiset käytännön ongelmat antavat tähän innoituksen. Yhteistyö kotimaisten ja ulkomaisten tutkijoiden ja yritysten edustajien kanssa on antoisaa ja samalla voi tutustua erilaisiin kulttuureihin. Olen myös ollut välillä ulkomailla töissä.

Nämä eivät ole vain miesten töitä

Toivoisin entistä useamman nuoren löytävän matematiikan ja sovelletun matematiikan ja siten oven kiehtoviin laskennallisiin sovelluksiin erilaisilla elämän aloilla. Ei ole siis pakko valita vain jotakin tiettyä sovellusta ja matematiikan ja tietotekniikan taitojen yhdistelmällä töitä löytyy! Erityisesti tyttöjä ja naisia kaivataan enemmän. Olen Jyväskylän yliopistossa informaatioteknologian tiedekunnan ainoa naisprofessori. Niin ei kuitenkaan tarvitsisi olla - nämä työt soveltuvat kaikille, joilla on utelias mieli ja joita ongelmanratkaisu kiinnostaa!

Kaisa Miettinen on Jyväskylän yliopiston vararehtori ja teollisen optimoinnin professori.

#matematiikka100