Maija Aksela: Matematiikan iloa pienestä pitäen!

”Matematiikka on tärkeää ja hyödyllistä!” Nämä kannustavat sanat muistuvat mieleeni lapsuudestani tätä kirjoittaessani. Vanhempien ja taitavien opettajien rooli on keskeinen lapsen matematiikan itsetunnon vahvistumisessa varhaisista vuosista lähtien.

Mitä aikaisemmin lapsi saa positiivisia elämyksiä matematiikasta, niin sen parempi. LUMA-toiminnassamme on saatu hyviä tuloksia jo 3–6-vuotiailla lapsilla. Tarinallinen ja leikillinen työtapa rooleineen kiehtoo ja innostaa lapsia matematiikan kiehtovaan maailmaan. Suosituissa Pikku-Jipot -kerhoissa yhdistyy tiede, teknologia, taide, tarinat, roolit ja ihmettely.

Perheen kannustus on tärkeää, ja äideillä on erityisen keskeinen rooli tyttöjen innostamisessa.  Äidin ilo ja innostus siirtyvät usein tuleville sukupolville, erityisesti tytöille. Minua kannustivat matematiikan opiskeluun molemmat vanhemmat: läksyistä keskusteltiin, laskuja laskettiin yhdessä ja shakkia pelattiin. Se oli mukavaa yhdessäoloa, joka tuotti paljon oivaltamisen ja onnistumisen iloa. Niitä lapsuuden hyviä matematiikkahetkiä muistan kiitollisuudella ja lämmöllä vieläkin. Tätä taustaa ja tutkimustietoa vasten olen miettinyt, voisiko matematiikan ja luonnontieteiden kotitehtävistä osa ollakin suunnattu lasten perheille vaikkapa oppimispelimuodossa. Mitä jos tehtäviä tehtäisiin yhdessä, vaikkapa innostavissa perhekerhoissa?

Pitkän matematiikan valitseminen lukiossa oli itselleni itsestään selvä ja kannattava valinta, ja kouluaikojen hyvät kokemukset kannustivat opiskelemaan matematiikkaa myös yliopistossa luonnontieteiden ja ohjelmoinnin lisäksi. Taitavilla opettajilla oli valinnoissani suuri rooli: osallistuin lukiossa matematiikkakerhoihin, joissa innostava opettaja avasi minulle matemaattisen ajattelun kiehtovuuden ja mahdollisuudet. Siitä lähtien olen ollut tiede- ja teknologiakerhojen fani. Tutkimustiedonkin mukaan jokainen opettaja on myös opinto-ohjaaja!

30 vuotta sitten aloin pitää ensimmäistä tiedekerhoani nuorille. Näin, miten tärkeää oli nuorille saada itse kokeilla ja tutkia, ja siitä asti tiede- ja teknologiakasvatuksen edistäminen on ollut sydämessä. Tiede- tai teknologiakerho on innostava oppimisympäristö, jossa on aikaa ihmettelylle, omista kysymyksistä lähteville tutkimuksille ja kokeiluille, yhteistyölle asiantuntijoiden kanssa ja vierailuille vaikka yrityksiin. Se voi vahvistaa omia opiskelu- ja ammattihaaveita tai tuoda uusia. Se voi tuoda samanhenkisiä ystäviä. ”Nyt meiän Maija on innostunut taas koulun käynnistä ja opiskelusta!” totesi yksi äiti minulle 20 vuotta sitten, kun pidin opettajaopiskelijoiden kanssa ensimmäistä tiedekerhoa eräällä koululla.

Tulevat opettajat – tulevaisuuden tekijät – puolestaan saivat tutkimuksemme mukaan kerhotoiminnasta eväitä, jotka kannustivat heitä opettamaan matematiikkaa ja luonnontieteitä. Lukuisten opettajien mielestä kerhotoiminta on ollut parasta täydennyskoulutusta. Kun mukaan on vielä saatu yritykset asiantuntijoineen, niin tiede ja teknologia ovat tulleet entistä merkityksellisemmäksi sekä opettajille että oppilaille.

Kerhotoimintaa kaiken ikäisille lapsille ja perheille tarvittaisiin myös pieniin kyliin. Ideoita riittää, mutta valitettavasti ”Mistä resurssit?” on ainainen kysymys.

Valtakunnallisen tehtävän saanut LUMA-keskus Suomi järjestää ja kehittää 12 yliopiston verkostossa tutkimuspohjaisesti 3–19-vuotiaille lapsille, nuorille ja perheille monipuolisia tiede- ja teknologiakasvatuksen muotoja. Oivaltamisen ja onnistumisen ilo ohjaa kerhoja, leirejä, tiede- ja teknologialuokkia; virtuaalista tukea ja fyysistä läsnäoloa päiväkodeissa, kouluissa ja kirjastoissa Teemoina vaihtelevat toiminnallinen matematiikka, pulmaariot, peliohjelmointi, salapoliisiteemat, elektroniikka ja luonto. Viime kesänä eri puolilla Suomea järjestettiin esimerkiksi 40 tiedeleiriä.

Tänä Suomi 100 -juhlavuonna erityistä iloa tuo StarT, kansallinen ja kansainvälinen toimintamuoto, joka kutsuu kaikki mukaan matematiikan ja luonnontieteiden oppimisen riemuun yli oppiainerajojen. Kouluissa, eri puolilla Suomea järjestettävillä StarT-festareilla ja StarT-gaalassa nostetaan keskiöön niin taitavat ja luovat lapset ja nuoret, kuin myös oppimisyhteisöjen hyvät käytännöt.

Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön rahoituksella rakennettu verkkomateriaali sisältää 100 opetusvinkkiä projektimaiseen opiskeluun ja on avoin kaikille. Tutustu upeisiin mahdollisuuksiin www.luma.fi/start.

Riemukasta juhlavuotta kaikille – pienemmille ja isommille! Taitavissa lapsissa ja nuorissa on Suomen hyvä tulevaisuus.

Maija Aksela, Professori, tutkimusjohtaja, LUMA-keskus Suomen johtaja ja  Helsingin yliopiston LumA-tiedekasvatuskeskuksen johtaja, Helsingin yliopisto

#matematiikka100