Kirsi Peltonen: Matematiikkaa taiteella

Huvin vuoksi käsitteillä leikkiminen ja ratkaisujen etsiminen ilman erityistä päämäärää tai painostusta on jälkikäteen arvioiden ollut keskeisin kannustin matematiikkapainotteisiin valintoihini kouluajoilla.  Kun vuosia myöhemmin matematiikan tekemisen myötä aloin hieman ymmärtää mistä sen tutkimuksessa on kysymys, huomasin myös, että erilaiset käsityöharrastukseni ovat olleet täsmälleen saman tarpeen erilaisia ilmenemismuotoja. Käsillä tekemisen kautta syntyy arvokasta kosketuspintaa ja ymmärrystä moniin geometrian ja topologian rakenteisiin, joita voi hyödyntää matemaattisessa analyysissä ja sovelluksissa.

Kuva: Henri Vogt

Matematiikan ja taiteen kohtaamisen toteuttamiseen Aalto-yliopisto on tarjonnut upeita mahdollisuuksia. Keväällä 2017 jo kolmatta kertaa käynnissä oleva poikkitieteellinen kurssi Kristallikukkia peilisaleissa: Matematiikka kohtaa taiteen ja arkkitehtuurin huipentuu toukokuussa Tiedekeskus Heurekassa avautuvaan Sensual Mathematics näyttelyyn. Eri alojen tutkijoiden, opettajien ja opiskelijoiden kanssa työskentely on haastanut etsimään uusia näkökulmia matematiikkaan. Olen ollut hyvin onnekas saadessani tehdä jo pitkään yhteistyötä Aalto ARTSin Taneli Luotoniemen ja Laura Isoniemen kaltaisten avarakatseisten ja monin tavoin lahjakkaiden ihmisten kanssa. Yhteisten tavoitteiden löytämistä ovat edesauttaneet kollegoideni avoin mieli, uteliaisuus, erilaisten ihmisten ja muiden alojen kunnioitus sekä erinomaiset pedagogiset taidot.  Erityisen innostavaa on ollut huomata, että monimuotoisissa ryhmissä syvällisiäkin matematiikan aiheita on mahdollista lähestyä systemaattisesti tutkimuksellisella otteella, kun oppimiselle otollinen peloton ilmapiiri, riittävä tila ja yhteinen kieli on saatu luotua.  Symmetrioiden luokittelut, erilaiset geometriat, fraktaalien maailma, taittelun matematiikka ja niiden ilmentymät eri aloilla tarjoavat lukuisia esimerkkejä, avoimia kysymyksiä ja motivaatiota tutkia ilmiöitä eri näkökulmista.

Kristallikukat on myös toiminut hienona alustana erilaisille uusille avauksille matematiikan valtavirtaistamisen suuntaan.  Suomessa olen eri aineiden opettajille ja opettajiksi opiskeleville toteuttanut taittelutyöpajoja Origameilla oivalluksia oppimiseen: Matematiikka kohtaa taideaineet.  Opettajien valmiudet heittäytyä avoimeen, perinteiset oppiainerajat ylittävään yhteistyöhän ovat olleet hyvin kannustava tekijä toiminnassani.  Erilaiset moduuliorigamit ja taittelulaatoitukset johdattelevat konkreettisella tavalla sekä tunnettuihin rakenteisiin, että avoimiin ongelmiin.  Näihin kokemuksiin perustuvaa kansainvälistä opetusyhteistyötä olen menestyksellisesti testannut esimerkiksi Tecnológico de Monterrey yliopistossa Meksikossa monialaiselle opiskelijajoukolle.  Olen saanut myös vierailla kouluissa Aallossa toteutetun Tutkijavierailija oppitunneille - ohjelman myötä. On ollut riemastuttavaa kohdata lapsissa ja nuorissa luonnostaan oleva, täysin sukupuolesta tai kulttuuritaustasta riippumaton matematiikan taju ja aito kiinnostus.  Näitä onnistumisia haluaisin jatkossakin jakaa perinteisten rakenteiden lomassa. Lähitulevaisuuden haaveissa minulla onkin koota Aaltoon Matematiikan ja Taiteen tutkimuskeskus, jonka alle monialaisia kansainvälisiä toimintoja tutkimukseen, opetukseen, yritysyhteistyöhön ja erilaisiin projektimuotoisiin kohtaamisiin voitaisiin joustavasti organisoida.  Haasteena on luontevien rahoituskanavien löytämisen lisäksi matematiikkaan liittyvien ennakkoluulojen ja lokeroituneiden asenteiden purkaminen eri tasoilla. Tavoitteena on pitkäaikaisen yhteistyön mahdollistaminen yhteisen ymmärryksen lisäämiseksi ja jakamiseksi laajasti yhteiskunnassa.

 

FT Dos. Kirsi Peltonen, Aalto-yliopisto. Kirsi Peltonen on yksi Kristallikukkia peilisaleissa: Matematiikka kohtaa taiteen ja arkkitehtuurin tapahtuman järjestäjistä.

#matematiikka100