Tulevaisuuden tekijät -ohjelma 2018

Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö sekä Jane ja Aatos Erkon säätiö avaavat suomalaisille yliopistoille suunnatun haun strategisen osaamisen vahvistamiseksi. Vuoden 2018 ohjelmassa rahoitetaan kunnianhimoisia tutkimusavauksia noin 3 miljoonalla eurolla.

Millaisia strategisia tutkimusavauksia haetaan?

Vuoden 2018 ohjelmassa haetaan kunnianhimoisia, tulevaisuuteen katsovia tutkimusavauksia. Painopisteenä on suomalaisen teollisuuden ja yhteiskunnan uudistumista kestävästi rakentavat digitaaliset teknologiat ja palvelumallit:

Tekoäly, teollinen internet, alustatalous, älykäs valmistaminen, datapohjainen materiaalitiede, VR/AR

Tavoitteena on käynnistää kunnianhimoisia tutkimushankkeita, joissa yhdistyvät kansainvälisesti huipputason tiede ja uuteen kasvuun tähtäävät strategiset avaukset.

Korkeatasoinen tutkimusavaus:

  • Vahvistaa monialaista yhteistyötä, rakentaa ekosysteemiä
  • Vastaa selkeästi tunnistettavaan haasteeseen suomalaisessa teknologiateollisuudessa tai laajemmin yhteiskunnassa
  • Tähtää kansainväliseen läpimurtoon, vahvistaa strategista osaamista

Millä tavalla haetaan mukaan?

Haku toteutetaan kaksivaiheisena.

Ideahaku: 1.2.-15.4.2018
Ideahakuun osallistut jättämällä ehdotuksesi tutkimusavauksesta säätiön sivuilta techind100.fi löytyvän hakulomakkeen kautta viimeistään 15.4.2018.

Vastaa kaikkiin lomakkeen kysymyksiin. Ideahakuvaiheessa painoa annetaan erityisesti tutkimusavauksen kokonaisuuden ja tavoitteiden kuvaukselle. Haluamme ymmärtää miksi ehdottamasi hanke olisi tärkeä toteuttaa, mihin haasteeseen se vastaa, mikä ratkaisussa on ainutlaatuista, keitä tarvitaan kumppaneiksi ja mitä merkittävää hyötyä tästä olisi.

Huomioithan, että ideahakuvaiheessa et voi liittää hakemukseesi erillistä tutkimussuunnitelmaa tai muita liitteitä.

Järjestämme hakuun liittyen infotilaisuuksia yhdessä yliopistojen kanssa.

Aalto 16.3.2018, klo 9:00 - 10:30, Konemiehentie 2 (Computer Science building), Lecture hall T2
LUT 21.3.2018, klo 12.00 - 13.00
Oulu 20.3.2018, klo 12.00 - 13.00, Tellus Business Kitchen, Linnanmaan kampus
TUT 23.3.2018, klo 11.30 - 13.00, Festia, FA113 (Pieni Sali 2)
Jyväskylän yliopisto 28.3.2018, klo 10.00 - 11.30

Ideoiden sparraus ja varsinainen haku: 5.6.-12.8.2018.
Ideahausta jatkoon päässeille järjestämme projektikohtaisen mentorin sekä sparrausta varsinaisen hakemuksen liitteeksi tehtävän vuorovaikutussuunnitelman tekemiseen.

Varsinaiset hakemukset jätetään 12.8.2018 mennessä Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön hakujärjestelmän kautta. Toiselle kierrokselle kutsutut hakijat saavat tarkemmat ohjeet hakemuksen tekemiseen. Rahoituspäätökset tehdään lokakuun 2018 alkupuolella.

 

Kysymyksiä ja vastauksia:

Kuka voi hakea avustusta Tulevaisuuden tekijät –haun kautta? Haku on avoin kaikille suomalaisille yliopistoille. Hakijana täytyy olla organisaatio. Hankkeen toteuttajina voi olla useita organisaatioita (tutkimusryhmiä ja yhteistyökumppaneita) ja monialainen yhteistyö on kannustettavaa. Ammattikorkeakoulut voivat osallistua tutkimushankkeisiin kumppaneina. Yhteistyöhankkeessa yksi organisaatio on pääasiallinen hakija ja hankkeen käynnistyessä hoitaa maksatuksen muille osapuolille. Haun kautta ei myönnetä henkilökohtaisia apurahoja.

Millaisia aiheita haussa ei rahoiteta? Tulevaisuuden tekijät -ohjelman on suunnattu ensisijaisesti teknologia-alojen pitkäjänteisen kilpailukyvyn vahvistamiseen. Haemme monialaisia, tieteellisesti kovatasoisia tutkimusavauksia. Ohjelmassa ei rahoiteta esimerkiksi lääketiedettä, terveysalan tutkimusta tai opetuksen kehittämistä.

Tuleeko hakemus osoittaa joko Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiölle tai Jane ja Aatos Erkon säätiölle? Ei tarvitse. Kaikki hakemukset arvioidaan yhtenäisen prosessin kautta. Kummankin säätiön hallitus tekee itsenäisesti lopulliset rahoituspäätökset syyskuun aikana.

Kuinka paljon avustusta voi hakea? Haun kautta myönnetään avustuksia tutkimushankkeisiin. Haettavan avustuksen määrä voi olla luokkaa 100.000€ - 500.000€, erityisen merkittävissä avauksissa jopa 1.000.000€. Tarve arvioidaan tapauskohtaisesti ja ideahakuvaiheessa esitettyä alustavaa budjettia tarkennetaan haun toisessa vaiheessa.

Millaisella kustannusmallilla avustusta voi hakea? Säätiöt arvioivat hakemukset tapauskohtaisesti. Suositeltava kustannusmalli on ns flat rate –malli, missä hyväksyttäviä kustannuksia ovat:

  • Palkkakustannukset
  • Henkilösivukulut (n. 30-40%)
  • Yleiskustannukset (max. 15) (yleiskustannusten määrä on arviointikriteeri; yleiskustannusprosentti lasketaan palkka- ja henkilösivukulujen kokonaissummasta)
  • Hankkeen toteuttamisen kannalta välttämättömät materiaali- ja laitehankinnat
  • Matkakustannukset
  • Ostopalvelut

Voiko budjettiin / kustannuseriin tehdä muutoksia hankkeen aikana? Kyllä voi, kun muutokset ovat perusteltavissa. Haun kautta etistään merkittäviä uusia avauksia, joten säätiöt näkevät tärkeänä, että hankkeen toteutuksessa on joustavuutta ja liikkumavaraa.  

Millainen kesto hankkeilla voi olla? Tapauskohtaisesti 1 – 3 vuotta. Säätiöt varaavat mahdollisuuden myös jatkorahoitukseen, mikäli hankkeessa saavutetaan tuloksia, joilla on huomattavaa tieteellistä arvoa ja johtavat merkittäviin uusiin avauksiin.

Taustatietoja:

Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö ja Jane ja Aatos Erkon säätiö

Lisätietoja:

Marianna Jokila
Projektipäällikkö, Tulevaisuuden tekijät -ohjelma
040 592 6478 | marianna.jokila@teknologiateollisuus.fi

Laura Juvonen
Toimitusjohtaja, TkT
040 589 6263 | laura.juvonen@teknologiateollisuus.fi

 

Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö

Vuonna 2003 perustettu 100-vuotissäätiö on olemassaolonsa aikana myöntänyt 120 miljoonaa euroa avustuksia ja lahjoituksia Suomen teknologiateollisuutta uudistaviin avauksiin. Painotus on innovaatio- ja osaamisympäristön kehittämisessä.

 

Jane ja Aatos Erkon säätiö

Jane ja Aatos Erkon säätiö on perustettu vuonna 2002 tukemaan korkeatasoista, kansainvälistä tutkimusta sekä taidetta ja kulttuuria. Säätiön ensisijaisena tarkoituksena on edistää ja tukea tekniikan ja taloustieteiden sekä lääketieteen tutkimusta.

 

Tulevaisuuden tekijät -ohjelma 2017: Tutkijat kehittävät tulevaisuuden ruokaa mikrobeista ja supertietokoneen säätiöiden 3,3 miljoonan euron rahoituspotilla

Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö ja Jane ja Aatos Erkon säätiö rahoittivat yhteensä 3,3 miljoonalla eurolla kuutta kunnianhimoista tutkimushanketta, jotka ratkaisevat maailman suuria haasteita. Hankkeet pureutuvat muun muassa tulevaisuuden ruoantuotantoon, kvanttitietokoneen rakentamiseen, tekoälyyn ja robotiikkaan.

Hankkeet hakivat rahoitusta säätiöiden yhteisen Tulevaisuuden tekijät -rahoitusohjelman kautta. Säätiöt etsivät uusia, rohkeita tutkimusavauksia.

Lähes miljoona euroa suomalaisen kvanttitietokoneen kehittämiseen

Rahoitusohjelman suurimman potin, 950 000 euroa, sai dosentti Mikko Möttösen työryhmä suomalaisen kvanttitietokoneen kehittämisen käynnistämiseen. Työryhmä koostuu Aalto-yliopiston, Turun yliopiston ja VTT:n tutkijoista.

Kvanttitietokoneella voi tulevaisuudessa ratkoa ongelmia, jotka vaativat esimerkiksi niin monien vaihtoehtojen läpikäymistä, ettei tavallisen tietokoneen kapasiteetti riitä. Kvanttitietokone pystyisi mallintamaan ennenkuulumattoman tehokkaasti esimerkiksi uusia lääkeaineita, lannoitteita tai materiaaleja. Koneen uskotaan vievän myös tekoälyä isoin loikin eteenpäin ja mullistavan kokonaisia aloja.

“Kvanttitietokone tekee mahdottomasta mahdollista. Tarpeeksi vaikeiden ongelmien ratkaisu voi nopeutua niin paljon, ettei se tavallisella tietokoneella onnistuisi edes miljardissa vuodessa”, Mikko Möttönen kertoo.

Puoli miljoonaa uudelle tavalle tuottaa proteiinia

Professori Jero Aholan ja tohtori Juha-Pekka Pitkäsen johtama työryhmä sai 500 000 euron rahoituksen. Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja Teknologian tutkimuskeskus VTT:n tutkijat kehittävät prosessia, jonka avulla hiilidioksidista ja uusiutuvasta sähköstä tuotetaan ravinnoksi sopivia proteiineja.

“Maatalous tuottaa tällä hetkellä 20–30 prosenttia kasvihuonepäästöistä. Prosessimme poistaa ruoantuotannosta maankäyttöön liittyvät ongelmat. Periaatteessa voisimme mennä vaikka Saharaan tekemään ruokaa”, Jero Ahola sanoo.

Rahoitusta myös robotiikalle ja keinoälylle

Rahoitusta myönnettiin myös neljälle muulle hankkeelle.

Tampereen teknillisessä yliopistossa professori Karen Egiazarianin työryhmä tutkii linssitöntä tietokonekuvantamista (550 000 euroa) ja professori Kari Koskisen johtama ryhmä kehittää avomerellä toimivia autonomisia robotiikkajärjestelmiä, joita voidaan käyttää esimerkiksi kaivostöissä (450 000 euroa).

Professori Jukka Riekin tutkimusryhmä Oulun yliopistosta tutkii, miten reunalaskentaa eli pilven reunalla lähellä päätelaitetta tapahtuvaa tietojenkäsittelyä tehostetaan tekoälyllä ja koneoppimisella (500 000 euroa). Professori Petri Parvisenryhmä Helsingin yliopistosta auttaa teknologia-alan yrityksiä virtualisoimaan ihmiskontaktia vaativat myynti- ja koulutustilanteet virtuaali- ja lisätyn todellisuuden avulla (350 000 euroa).

Kunnianhimoisia ja monialaisia tutkimusavauksia

Tulevaisuuden tekijät -rahoitusohjelma vahvistaa teknologia-alojen kilpailukykyä. Toista kertaa järjestettyyn rahoitusohjelmaan lähetettiin tänä vuonna 130 ideaa uusista tutkimusavauksista. Kahdeksan ideaa valittiin toiselle kierrokselle, jolla niitä jalostettiin edelleen.

“Kriteerimme rahoitukselle olivat kunnianhimoisuus, monialaisuus ja se, että onnistuessaan ne tuovat lisäarvoa suomalaiselle teollisuudelle ja yhteiskunnalle”, sanoo Jane ja Aatos Erkon säätiön asiamies Marja Leskinen.

“Rahoitettujen hankkeiden tutkimusryhmissä on monialaista osaamista ja kansainvälisiä kovan luokan tekijöitä. Tutkijoiden oma intohimo ja halu tehdä merkittäviä asioita näkyvät”, Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön toimitusjohtaja Laura Juvonen sanoo.

Lisätietoja:

Laura Juvonen
Toimitusjohtaja, Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö
puh. 040 589 6263
laura.juvonen@teknologiateollisuus.fi

 

Marja Leskinen
Asiamies, Jane ja Aatos Erkon säätiö
puh. 040 514 6969
mkl@jaes.fi

 

Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö edistää teknologiateollisuuden uudistumista ja tulevaisuuden kilpailukykyä.

Jane ja Aatos Erkon säätiö tukee korkeatasoista kansainvälistä tutkimusta lääketieteen, tekniikan ja talouden aloilla.

Vuoden 2017 Tulevaisuuden tekijät

Vuoden 2016 Tulevaisuuden tekijät