Metallinjalostajien rahasto

Metallinjalostajat ry perusti Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön yhteyteen vuonna 2009 rahaston, jonka tarkoituksena on edistää metallien valmistuksen koko jalostusketjun kattavaa teknologian ja liiketoiminnan tieteellistä tutkimusta, opetusta ja opiskelua yliopistoissa, korkeakouluissa ja tutkimuslaitoksissa. Rahaston jäsenyritykset ovat Outokumpu, Outotec, SSAB, Boliden ja Ovako.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi rahasto muun muassa:

 • Jakaa opiskelija-apurahoja hyvin menestyneille opiskelijoille, opiskeluun ulkomaisissa yliopistoissa tai ulkomailla tapahtuvaan työharjoitteluun.
 • Edistää kansainvälistä yhteistyötä myöntämällä apurahoja ulkomaisissa
  yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa suoritettavia tutkintoja ja tutkimustöitä varten.
 • Tukee tutkimustyötä myöntämällä apurahoja Suomessa toimiville tutkijoille,
  tutkimusryhmille, yksittäisille jatko-opiskelijoille tai yhteisöille.
 • Tukee matka-apurahoin osallistumista kansainvälisiin konferensseihin, ulkomaiseen työharjoitteluun ja vierailevien tutkijoiden ja luennoitsijoiden kutsumista.
 • Myöntää tunnustuspalkintoja erinomaisesti suoritetuista opinnäytteistä ja metallien jalostukseen liittyvistä huomattavista ansioista.

Apurahoina on jaettu keskimäärin 300 000 euroa vuodessa.

Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön hallitus päättää apurahojen jaosta Metallinjalostajat ry:n hallituksen esityksestä.

Metallinjalostajat ry:n hallitus vuonna 2018

toimitusjohtaja Olavi Huhtala, SSAB Europe Oy – puheenjohtaja
johtaja Pekka Erkkilä, Outokumpu Oyj – varapuheenjohtaja
toimitusjohtaja Joni Hautojärvi, Norilsk Nickel Harjavalta Oy
toimitusjohtaja Hannu Heiskanen, Aurubis Finland Oy
toimitusjohtaja Timo Rautalahti, Boliden Harjavalta
teknologiajohtaja Kari Knuutila, Outotec Oyj
toimitusjohtaja Janne Pirttijoki, Ovako Imatra Oy Ab

Asiamies

Juho Talonen
p. 040 595 1181
juho.talonen(at)outokumpu.com

Metallinjalostajat ry

Toimitusjohtaja Kimmo Järvinen
(hallituksen sihteeri)

 

Kuva: Ovako/Peter Phillips

Apurahat 2018

Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön Metallinjalostajien rahaston apurahat julistetaan haettaviksi vuodelle 2019

Metallinjalostajien rahaston tarkoituksena on edistää metallien valmistuksen koko jalostusketjun kattavaa teknologian ja liiketoiminnan tieteellistä tutkimusta ja opiskelua yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa.

Hakuaika 1.9. - 30.9.2018

 Tarkoituksensa toteuttamiseksi Metallinjalostajien rahasto:

 • Jakaa opiskelija-apurahoja hyvin menestyneille opiskelijoille opintoihin kotimaassa ja opiskeluun ulkomaisissa yliopistoissa tai ulkomailla tapahtuvaan työharjoitteluun.
 • Tukee tutkimustyötä myöntämällä apurahoja Suomessa toimiville tutkijoille, tutkimus­ryhmille, yksittäisille jatko-opiskelijoille tai yhteisöille. Pääpaino on jatko-opintojen tukemisessa.
 • Tukee matka-apurahoin osallistumista kansainvälisiin konferensseihin, tutkijavierailuja ja vierailevien tutkijoiden ja luennoitsijoiden kutsumista.
 • Edistää kansainvälistä yhteistyötä myöntämällä apurahoja ulkomaisissa yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa suoritettavia tutkintoja ja tutkimustöitä varten.

Apurahojen suuruus on kotimaan opiskelija-apurahoissa 1 100 euroa/henkilö, ulkomaan opiskelija-apurahoissa 1 500 euroa/henkilö (apurahaa voi hakea myös syksyllä 2018 tapahtuvaan opiskeluun) ja tutkija- sekä jatko-opiskeluapurahoissa 22 000 euroa (henkilökohtainen apuraha). Tutkimusryhmä- ja matka-apurahan maksimisuuruutta ei ole erikseen määritelty. Lisäksi rahasto voi myöntää tunnustuspalkintoja erinomaisesti suoritetuista opinnäytteistä.

Apurahat jaetaan kalenterivuodeksi kerrallaan. Rahasto jakaa vuodelle 2019 apurahoja noin 300 000 euroa. Apurahojen julkistamispäivä on marras-joulukuussa 2018.

 

Hakuohjeet

Linkki sähköiseen hakulomakkeeseen:
https://teka.rimbert.fi/
Hakulomake avataan 1.9.2018.
Rahaston päätöksistä ilmoitetaan hakijoille sähköpostitse ja myönnetyt apurahat julkistetaan rahaston kotisivuilla.


Lisätietoja

Asiamies Juho Talonen, puh. 040 595 1181, sähköposti: juho.talonen(at)outokumpu.com.


 

Apurahat 2017: metallinjalostajien rahasto jakoi 285 000 euroa apurahoja

Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön Metallinjalostajien rahasto jakoi apurahojen julkistustilaisuudessaan 11.12.2017 apurahoja vuodelle 2018 noin 285 000 euroa.

Metallinjalostajat ry perusti Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön yhteyteen vuonna 2009 rahaston, jonka tarkoituksena on edistää metallien valmistuksen koko jalostusketjun kattavaa teknologian ja liiketoiminnan tieteellistä tutkimusta ja opiskelua yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa. Rahaston jäsenyritykset ovat Outokumpu, Outotec, SSAB, Boliden ja Ovako.

Syyskuussa 2017 järjestettyyn apurahahakuun tuli hakemuksia 83 kpl. Hakusumma oli yhteensä noin 900 000 euroa. Apurahoja ja tunnustuspalkintoja myönnettiin 31 kpl yhteissummaltaan 285 150 euroa.

Outotec Oyj:n isännöimässä julkistustilaisuudessa 11.12.2017 myönnettiin seuraavat apurahat ja palkinnot:

 

APURAHAT TUTKIMUSRYHMILLE

Professori Ari Jokilaakso, Aalto-yliopisto, Kemian tekniikan korkeakoulu, 30 000 euroa

”Pyrometallurgisten prosessien digitalisoidulla reaaliaikaisella mallinnuksella joustavaan eko- ja kustannustehokkaaseen metallien tuotantoon”

Professori Erkki Levänen, Tampereen teknillinen yliopisto, 28 500 euroa

”Dynaaminen sorptio - funktionaaliset materiaalit metallien tuotantoprosessien päästöjen vähentämiseen”

Professori Mari Lundström, Aalto-yliopisto, Kemian tekniikan korkeakoulu, 30 000 euroa

”Uudenlainen hydrometallurgisten menetelmien ja prosessien soveltaminen sekundääristen raaka-aineiden hyödyntämisessä (METSEK)”

Professori Petri Vuoristo, Tampereen teknillinen yliopisto, 25 000 euroa

”Uusien korkeakineettisesti ruiskutettujen toiminnallisten pinnoitteiden käyttömahdollisuudet terästeollisuuden jalostusprosesseissa”

 

APURAHAT JATKO-OPISKELIJOILLE

Diplomi-insinööri Lassi Klemettinen, Aalto-yliopisto, Kemian tekniikan korkeakoulu, 20 300 euroa

”Elektroniikkaromun sulatuksen termodynamiikka”

Diplomi-insinööri Aleksi Laukka, Oulun yliopisto, 20 300 euroa

”Mikroseostamisen vaikutukset AISI 304 ruostumattoman teräksen hilsettymiseen simuloiduissa askelpalkkiuunin olosuhteissa”

Diplomi-insinööri Joonas Lehtonen, Aalto-yliopisto, Kemian tekniikan korkeakoulu, 20 300 euroa

”Ruostumattomiin teräksiin pohjautuvien korkean entropian seosten ominaisuudet”

Diplomi-insinööri Eemi Nieminen, Aalto-yliopisto, Kemian tekniikan korkeakoulu, 20 300 euroa

”Sähkökemiallisesti tehostetut metallin uutto- ja pelkistysreaktiot neste-neste-rajapinnoilla”

Diplomi-insinööri Ted Nuorivaara, Aalto-yliopisto, Kemian tekniikan korkeakoulu, 20 300 euroa

”Vaahdotusprosessin parantaminen selluloosapohjaisten vaahdotuskemikaalien avulla”

Diplomi-insinööri Tero Vuolio, Oulun yliopisto, 10 150 euroa

”Matemaattisia menetelmiä materiaalitehokkaaseen ja joustavaan raakaraudan rikinpoistoon”

Diplomi-insinööri Marina Ängeslevä, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, 18 700 euroa

”Kankaisen suodinväliaineen ominaisuuksien ja suodatuskäyttäytymisen välisestä korrelaatiosta”

 

MATKA-APURAHAT

Diplomi-insinööri Heini Elomaa, Aalto-yliopisto, Kemian tekniikan korkeakoulu, 6 500 euroa

tutkijavierailuun Withwatersrandin yliopistoon Etelä-Afrikkaan

Diplomi-insinööri Taina Kalliomäki, Aalto-yliopisto, Kemian tekniikan korkeakoulu, 2 000 euroa

osallistumiseen International Mineral Processing Congress (IMPC)-konferenssiin

Diplomi-insinööri Maria Leikola, Aalto-yliopisto, Kemian tekniikan korkeakoulu, 3 000 euroa osallistumiseen Infacon XV-konferenssiin

Tekniikan tohtori Suvi Papula, Aalto-yliopisto, Insinööritieteiden korkeakoulu, 3 000 euroa

tutkijavierailuun Royal Melbourne Institute of Technologyyn Australiaan

Tekniikan tohtori Dmitry Sukhumlinov, Aalto-yliopisto, Kemian tekniikan korkeakoulu, 3 000 euroa osallistumiseen TMS 2018 konferenssiin

Diplomi-insinööri Naiara Ilia Vasquez Fernandez, Tampereen teknillinen korkeakoulu, 1 500 euroa tutkijavierailuun Ohio State Universityyn Yhdysvaltoihin

 

OPISKELIJA-APURAHAT KOTIMAA

Henna Lampinen, Aalto-yliopisto, 1 100 euroa

Niko Pöntinen, Aalto-yliopisto, 1 100 euroa

Samuel Rantataro, Aalto-yliopisto, 1 000 euroa

Matias Tervala, Aalto-yliopisto, 1 100 euroa

 

OPISKELIJA-APURAHAT ULKOMAAT

Nina Halme, (Aalto-yliopisto), Kungliga Tekniska Högskolan, 1 500 euroa

Mika Kiviluoma, (Tampereen teknillinen yliopisto), Technische Universität Graz, 1 500 euroa

Aleksi Kuuva, (Aalto-yliopisto), Technische Universität Graz, 1 500 euroa

Elisa Nuutinen, (Aalto-yliopisto), Texas A&M University, 1 500 euroa

Nelli Palmu, (Tampereen teknillinen yliopisto), Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen, 1 500 euroa

Topi Vaarala, (Oulun yliopisto), TU Bergakademie Freiberg, 1 500 euroa

Joni Vuorinen, (Tampereen teknillinen yliopisto), Technical University of Denmark, 1 500 euroa

Arimo Åberg, (Lappeenrannan teknillinen yliopisto), University of Iceland, 1 500 euroa

 

TUNNUSTUSPALKINNOT OPINNÄYTTEISTÄ

Oulun yliopistosta valmistuneelle diplomi-insinööri Markus Illikaiselle myönnettiin 3 000 euron tunnustuspalkinto erinomaisesti tehdystä diplomityöstä ”Cross-Country Standardization of Operational Procurement Process”.

Aalto-yliopiston Kemian tekniikan korkeakoulusta valmistuneelle diplomi-insinööri Lassi Klemettiselle myönnettiin 3 000 euron tunnustuspalkinto erinomaisesti tehdystä diplomityöstä ”Kokeellinen hivenainepitoisuuksien määritys kupari-kuona tasapainoista laserablaatiomenetelmällä”.

 

Lisätietoja:

Juho Talonen, Metallinjalostajien rahaston asiamies

Puh. 040 595 1181, juho.talonen(at)outokumpu.com

Metallinjalostajien rahaston apurahat 2017

SSAB, Metallien jalostus, tutkimus, Metallinjalostajien rahasto
Kuva: SSAB