Metallinjalostajien rahasto

Metallinjalostajat ry perusti Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön yhteyteen vuonna 2009 rahaston, jonka tarkoituksena on edistää metallien valmistuksen koko jalostusketjun kattavaa teknologian ja liiketoiminnan tieteellistä tutkimusta, opetusta ja opiskelua yliopistoissa, korkeakouluissa ja tutkimuslaitoksissa. Rahaston perustajayritykset ovat Outokumpu, Outotec, SSAB (ent. Rautaruukki), Boliden ja Ovako.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi rahasto muun muassa:

  • Jakaa opiskelija-apurahoja hyvin menestyneille opiskelijoille, opiskeluun ulkomaisissa yliopistoissa tai ulkomailla tapahtuvaan työharjoitteluun.
  • Edistää kansainvälistä yhteistyötä myöntämällä apurahoja ulkomaisissa
    yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa suoritettavia tutkintoja ja tutkimustöitä varten.
  • Tukee tutkimustyötä myöntämällä apurahoja Suomessa toimiville tutkijoille,
    tutkimusryhmille, yksittäisille jatko-opiskelijoille tai yhteisöille.
  • Tukee matka-apurahoin osallistumista kansainvälisiin konferensseihin, ulkomaiseen työharjoitteluun ja vierailevien tutkijoiden ja luennoitsijoiden kutsumista.
  • Myöntää tunnustuspalkintoja erinomaisesti suoritetuista opinnäytteistä ja metallien jalostukseen liittyvistä huomattavista ansioista.

Apurahoina on jaettu keskimäärin 300 000 euroa vuodessa.

Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön hallitus päättää apurahojen jaosta Metallinjalostajat ry:n hallituksen esityksestä.

Metallinjalostajat ry:n hallitus vuonna 2018

toimitusjohtaja Olavi Huhtala, SSAB Europe Oy – puheenjohtaja
johtaja Kari Tuutti, Outokumpu Oyj
toimitusjohtaja Joni Hautojärvi, Norilsk Nickel Harjavalta Oy
toimitusjohtaja Hannu Heiskanen, Aurubis Finland Oy
toimitusjohtaja Timo Rautalahti, Boliden Harjavalta
teknologiajohtaja Kari Knuutila, Outotec Oyj – varapuheenjohtaja
toimitusjohtaja Janne Pirttijoki, Ovako Imatra Oy Ab

Asiamies

Juho Talonen
p. 040 595 1181
juho.talonen(at)outokumpu.com

Metallinjalostajat ry

Toimitusjohtaja Kimmo Järvinen
(hallituksen sihteeri)

 

Kuva: Ovako/Peter Phillips

Apurahat 2020

Metallinjalostajien rahasto jakoi 340 800 euroa apurahoja

Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön Metallinjalostajien rahasto jakoi apurahojen julkistustilaisuudessaan 28.11.2019 apurahoja ja tunnustuspalkintoja 340 800 euroa.

Metallinjalostajat ry perusti Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön yhteyteen vuonna 2009 rahaston, jonka tarkoituksena on edistää metallien valmistuksen koko jalostusketjun kattavaa teknologian ja liiketoiminnan tieteellistä tutkimusta ja opiskelua yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa. Rahaston jäsenyritykset ovat Outokumpu, Outotec, SSAB, Boliden ja Ovako.

Syyskuussa 2019 järjestettyyn apurahahakuun tuli hakemuksia 79 kpl. Hakusumma oli yhteensä yli miljoona euroa. Apurahoja ja tunnustuspalkintoja myönnettiin 32 kpl yhteissummaltaan 340 800 euroa.

Outokumpu Oyj:n isännöimässä julkistustilaisuudessa 28.11.2019 myönnettiin seuraavat apurahat ja tunnustuspalkinnot:

APURAHAT TUTKIMUSRYHMILLE

Professori Junhe Lian, Aalto-yliopisto, 24 000 euroa
”DP- ja Q&P-terästen mikrorakenteen digitalisointi ja prosessisuunnittelu räätälöityjen mekaanisten ominaisuusprofiilien avulla”

Professori Erkki Levänen, Tampereen yliopisto, 28 500 euroa
”Dynaaminen sorptio - funktionaaliset materiaalit metallien tuotantoprosessien päästöjen vähentämiseen”

Professori Daniel Lindberg, Aalto-yliopisto, 24 000 euroa
”Kuparisulatto- ja konvertterikuonan kemian termodynaamisen mallintamisen kehittäminen”

Professori Pasi Peura, Tampereen yliopisto, 26 000 euroa
”Q&P-käsittelyyn liittyvät ilmiöt alumiiniseosteissa hiiliteräksissä sekä ferriittisissä ruostumattomissa teräksissä”

Professori Tuomo Sainio, Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto, 32 000 euroa
”Akkumetallien talteenotto ja puhdistus ioninvaihdolla”

Professori Rodrigo Serna, Aalto-yliopisto, 26 000 euroa
”Uusi menetelmä vaahdotuskäyttäytymisen ennustamiseksi automatisoidun kontaktiaika-analyysin avulla”

Professori Minnamari Vippola, Tampereen yliopisto, 24 000 euroa
”Ainetta lisäävästi valmistettujen monimutkaisten teräskappaleiden jäännösjännitystilojen hallinta – Karakterisointimenetelminä röntgendiffraktio ja elektronimikroskopia”

 

APURAHAT JATKO-OPISKELIJOILLE

DI Lassi Klemettinen, Aalto-yliopisto, 11 000 euroa
”Elektroniikkaromun sulatuksen termodynamiikka”

DI Eemi Nieminen, Aalto-yliopisto, 22 000 euroa
”Sähkökemiallisesti tehostetut metallin uutto- ja pelkistysreaktiot neste-neste-rajapinnoilla”

DI Jere Partinen, Aalto-yliopisto, 22 000 euroa
”Sähköautoteollisuudessa tarvittavien metallien talteenotto ja kierrätys”

DI Henri Pauna, Oulun yliopisto, 22 000 euroa
”Reaaliaikainen kuonan koostumuksen määritys ja plasmadiagnostiikka valokaariuuneille”

DI Tommi Rinne, Aalto-yliopisto, 22 000 euroa
”Vaahdotusteknologia litiumioniakkujen metalli- ja elektrodimateriaalien kierrätyksessä”

DI Tero Vuolio, Oulun yliopisto, 22 000 euroa
”Matemaattisia menetelmiä materiaalitehokkaaseen ja joustavaan raakaraudan rikinpoistoon”

 

MATKA-APURAHAT

Sc. Desmond Attah-Kyei, Aalto-yliopisto, 2 500 euroa
osallistumiseen TMS 2020-konferenssiin

M.Sc. Robert Barthen, Tampereen yliopisto, 2 000 euroa
osallistumiseen 10th International Symposium on Biomining ja 6th International Symposium on Sustainable Minerals -konferensseihin

Ph.D. Anna Danczak, Aalto-yliopisto, 2 000 euroa
osallistumiseen Molten 2020-konferenssiin

Professori (emeritus) Lauri Holappa, Aalto-yliopisto, 2 500 euroa
osallistumiseen Molten 2020-konferenssiin

DI Niklas Jantunen, Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto, 1 500 euroa
osallistumiseen ISEC 2020-konferenssiin

M.Sc. Junmo Jeon, Aalto-yliopisto, 2 500 euroa
osallistumiseen Molten 2020-konferenssiin

TkT Teemu Kinnarinen, Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto, 2 500 euroa
osallistumiseen World Filtration Congressiin

DI Lassi Klemettinen, Aalto-yliopisto, 2 000 euroa
osallistumiseen Molten 2020-konferenssiin

Ph.D. Min-Kyu Paek, Aalto-yliopisto, 2 500 euroa
osallistumiseen AMPM2020-konferenssiin ja UNB Alloy Design-seminaariin

 

OPISKELIJA-APURAHAT, OPINNOT KOTIMAASSA

Joona Nieminen, Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto, 1 100 euroa

Daryna Ihnatiuk, Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto, 1 100 euroa

Niilo Pitko, Oulun yliopisto, 1 100 euroa

 

OPISKELIJA-APURAHAT, VAIHTO-OPINNOT ULKOMAILLA

Ville Harlin, Oulun yliopisto (RWTH Aachen), 1 500 euroa

Teemu Jämsä, Oulun yliopisto (Technische Universität München), 1 500 euroa

Tilda Metsola, Aalto-yliopisto (University of Technology Sydney), 1 500 euroa

Iisakki Tapaila, Oulun yliopisto (National University of Singapore), 1 500 euroa

Antti Tarkka, Oulun yliopisto (RWTH Aachen), 1 500 euroa

Sakari Toikka, Aalto-yliopisto (Nanyang Technological University), 1 500 euroa

 

TUNNUSTUSPALKINNOT OPINNÄYTTEISTÄ

Helsingin yliopistosta valmistuneelle filosofian tohtori Katja Väyryselle myönnettiin 3 000 euron tunnustuspalkinto erinomaisesti tehdystä väitöskirjasta ”Atomic Layer Deposition of Late First-Row Transition Metals: Precursors and Processes”

 

Lisätietoja:
Juho Talonen
Asiamies, Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön Metallinjalostajien rahasto
Puh. 040 595 1181, juho.talonen(at)teknologiateollisuus.fi

Apurahat 2019

METALLINJALOSTAJIEN RAHASTO JAKOI  315 500 EUROA APURAHOJA


Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön Metallinjalostajien rahasto jakoi apurahojen julkistustilaisuudessaan 29.11.2018 apurahoja ja tunnustuspalkintoja 315 500 euroa
.

Metallinjalostajat ry perusti Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön yhteyteen vuonna 2009 rahaston, jonka tarkoituksena on edistää metallien valmistuksen koko jalostusketjun kattavaa teknologian ja liiketoiminnan tieteellistä tutkimusta ja opiskelua yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa. Rahaston perustajajäsenet ovat Outokumpu, Outotec, SSAB (ent. Rautaruukki), Boliden ja Ovako.

Syyskuussa 2018 järjestettyyn apurahahakuun tuli hakemuksia 79 kpl. Hakusumma oli yhteensä yli 900 000 euroa. Apurahoja ja tunnustuspalkintoja myönnettiin 31 kpl yhteissummaltaan 315 500 euroa.

Ovako Finland Oy Ab:n isännöimässä julkistustilaisuudessa 29.11.2018 myönnettiin seuraavat apurahat ja tunnustuspalkinnot:

 

APURAHAT TUTKIMUSRYHMILLE

Professori Ari Jokilaakso, Aalto-yliopisto, 44 000 euroa

”Pyrometallurgisten prosessien digitalisoidulla reaaliaikaisella mallinnuksella joustavaan eko- ja kustannustehokkaaseen metallien tuotantoon”

Professori Erkki Levänen, Tampereen teknillinen yliopisto, 28 500 euroa

”Dynaaminen sorptio - funktionaaliset materiaalit metallien tuotantoprosessien päästöjen vähentämiseen”

Professori Daniel Lindberg, Aalto-yliopisto, 24 000 euroa

”Kuparisulatto- ja konvertterikuonan kemian termodynaamisen mallintamisen kehittäminen”

Professori Pasi Peura, Tampereen teknillinen yliopisto, 25 000 euroa

”Q&P-käsittelyyn liittyvät ilmiöt alumiiniseosteissa hiiliteräksissä sekä ferriittisissä ruostumattomissa teräksissä”

Professori Rodrigo Serna, Aalto-yliopisto, 22 000 euroa

”Uusi menetelmä vaahdotuskäyttäytymisen ennustamiseksi automatisoidun kontaktiaika-analyysin avulla”

 

APURAHAT TUTKIJOILLE

Tekniikan tohtori Mohammad Dabiri, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, 22 000 euroa

”Suorakarkaistun S960 MC teräksen väsymisominaisuuksien mallinnus mikrorakenteen kideplastisuuteen perustuen”

Tekniikan tohtori Markus Engblom, Åbo Akademi, 8 000 euroa

”Liekkisulatusprosessin lämmöntalteenottokattilan kerrostuman SO2-SO3 konversion matemaattinen mallinnus”

 

APURAHAT JATKO-OPISKELIJOILLE

Diplomi-insinööri Lassi Klemettinen, Aalto-yliopisto, 22 000 euroa

”Elektroniikkaromun sulatuksen termodynamiikka”

Diplomi-insinööri Aleksi Laukka, Oulun yliopisto, 22 000 euroa

”Mikroseostamisen vaikutukset AISI 304 ruostumattoman teräksen hilsettymiseen simuloiduissa askelpalkkiuunin olosuhteissa”

Diplomi-insinööri Joonas Lehtonen, Aalto-yliopisto, 11 000 euroa

”Ruostumattomiin teräksiin pohjautuvien korkean entropian seosten ominaisuudet”

Diplomi-insinööri Eemi Nieminen, Aalto-yliopisto, 22 000 euroa

”Sähkökemiallisesti tehostetut metallin uutto- ja pelkistysreaktiot neste-neste-rajapinnoilla”

Diplomi-insinööri Henri Pauna, Oulun yliopisto, 11 000 euroa

”Reaaliaikainen kuonan koostumuksen määritys ja plasmadiagnostiikka valokaariuuneille”

Diplomi-insinööri Tero Vuolio, Oulun yliopisto, 22 000 euroa

”Matemaattisia menetelmiä materiaalitehokkaaseen ja joustavaan raakaraudan rikinpoistoon”

 

MATKA-APURAHAT

Diplomi-insinööri Katri Avarmaa, Aalto-yliopisto, 2 000 euroa

osallistumiseen EMC 2019-konferenssiin

Diplomi-insinööri Niko Hellstén, Aalto-yliopisto, 1 400 euroa

osallistumiseen EMC 2019-konferenssiin

Diplomi-insinööri Visa Isteri, Oulun yliopisto, 1 700 euroa

tutkijavierailuun Sheffieldin yliopistoon

Diplomi-insinööri Johanna Kutuniva, Oulun yliopisto, 4 000 euroa

tutkijavierailuun Modenan yliopistoon

M.Sc. Yun Li, Aalto-yliopisto, 2 000 euroa

osallistumiseen EMC 2019-konferenssiin

Tekniikan tohtori Kati Valtonen, Tampereen teknillinen yliopisto, 2 600 euroa

osallistumiseen Wear of Materials-konferenssiin

 

OPISKELIJA-APURAHAT, OPINNOT KOTIMAASSA

Salli Aikio, Aalto-yliopisto, 1 100 euroa

Daniel Kujanen, Tampereen teknillinen yliopisto, 1 100 euroa

Topi Vaarala, Oulun yliopisto, 1 100 euroa

 

OPISKELIJA-APURAHAT, VAIHTO-OPINNOT ULKOMAILLA

Tuomas Alatulkkila, Oulun yliopisto (Technische Universität München), 1 500 €

Andreas Ansaharju, Oulun yliopisto (Loughborough university), 1 500 €

Enni Hartikainen, Tampereen teknillinen yliopisto (University of Limoges), 1 500 €

Waltteri Leskinen, Aalto-yliopisto (TU Delft), 1 500 €

Matias Tervala, Aalto-yliopisto (National University of Singapore), 1 500 €

Matias Tourula, Lappeenrannan teknillinen yliopisto (RWTH Aachen), 1 500 €

Santeri Varis, Lappeenrannan teknillinen yliopisto (Kasetsart University), 1 500 €

Oula Virtanen, Oulun yliopisto (National University of Singapore), 1 500 €

 

TUNNUSTUSPALKINNOT OPINNÄYTTEISTÄ

Aalto-yliopiston Kemian tekniikan korkeakoulusta valmistuneelle diplomi-insinööri Ronja Ruismäelle myönnettiin 3 000 euron tunnustuspalkinto erinomaisesti tehdystä diplomityöstä ”Metallurgy and heat treatment of medium manganese quenching & partitioning steels”

 

Lisätietoja:
Juho Talonen, Metallinjalostajien rahaston asiamies
Puh. 040 595 1181, juho.talonen(at)outokumpu.com

 

Metallinjalostajien rahaston apurahat 2018

Metallinjalostajien rahaston apurahat 2017

SSAB, Metallien jalostus, tutkimus, Metallinjalostajien rahasto
Kuva: SSAB