Metallinjalostajien rahasto

Metallinjalostajat ry perusti Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön yhteyteen vuonna 2009 rahaston, jonka tarkoituksena on edistää metallien valmistuksen koko jalostusketjun kattavaa teknologian ja liiketoiminnan tieteellistä tutkimusta, opetusta ja opiskelua yliopistoissa, korkeakouluissa ja tutkimuslaitoksissa. Rahaston perustajayritykset ovat Outokumpu, Metso Outotec (ent. Outotec), SSAB (ent. Rautaruukki), Boliden ja Ovako.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi rahasto muun muassa:

 • Jakaa opiskelija-apurahoja hyvin menestyneille opiskelijoille, opiskeluun ulkomaisissa yliopistoissa tai ulkomailla tapahtuvaan työharjoitteluun.
 • Edistää kansainvälistä yhteistyötä myöntämällä apurahoja ulkomaisissa
  yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa suoritettavia tutkintoja ja tutkimustöitä varten.
 • Tukee tutkimustyötä myöntämällä apurahoja Suomessa toimiville tutkijoille,
  tutkimusryhmille, yksittäisille jatko-opiskelijoille tai yhteisöille.
 • Tukee matka-apurahoin osallistumista kansainvälisiin konferensseihin, ulkomaiseen työharjoitteluun ja vierailevien tutkijoiden ja luennoitsijoiden kutsumista.
 • Myöntää tunnustuspalkintoja erinomaisesti suoritetuista opinnäytteistä ja metallien jalostukseen liittyvistä huomattavista ansioista.

Apurahoina on jaettu keskimäärin 300 000 euroa vuodessa.

Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön hallitus päättää apurahojen jaosta Metallinjalostajat ry:n hallituksen esityksestä.

Metallinjalostajat ry:n hallitus vuonna 2023

Metallinjalostajien hallitus vuonna 2023:

 • toimitusjohtaja Olavi Huhtala, SSAB Europe Oy – puheenjohtaja
 • johtaja Martti Sassi, Outokumpu Oyj
 • toimitusjohtaja Joni Hautojärvi, Norilsk Nickel Harjavalta Oy – varapuheenjohtaja
 • toimitusjohtaja Hannu Heiskanen, Aurubis Finland Oy
 • toimitusjohtaja Timo Rautalahti, Boliden Harjavalta Oy
 • teknologiajohtaja Jarkko Partinen, Metso Outotec Oyj
 • toimitusjohtaja Klaus Enwald, Ovako Imatra Oy Ab

Asiamies

Juho Talonen
p. 040 595 1181
juho.talonen(at)outokumpu.com

Metallinjalostajat ry

Toimitusjohtaja Kimmo Järvinen
(hallituksen sihteeri)

 

Kuva: Ovako/Peter Phillips

Apurahat 2023

 

Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön Metallinjalostajien rahasto julkisti 29.11.2022 apurahoja vuodelle 2023 yhteensä 241 100 euroa.

Metallinjalostajat ry perusti Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön yhteyteen vuonna 2009 rahaston, jonka tarkoituksena on edistää metallien valmistuksen koko jalostusketjun kattavaa teknologian ja liiketoiminnan tieteellistä tutkimusta ja opiskelua yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa. Rahaston perustajayritykset ovat Outokumpu, Metso Outotec (ent. Outotec), SSAB (ent. Rautaruukki), Boliden ja Ovako.

Syyskuussa 2022 järjestetyssä apurahahaussa haettiin apurahoja yli 700 000 eurolla. Apurahoja myönnettiin 17 kpl yhteissummaltaan 241 100 euroa.

Rahoitetut väitöskirja- ja tutkimushankkeet liittyvät metallinjalostuksen ajankohtaisiin teemoihin, kuten kestävien tuotantoprosessien kehitykseen, kiertotalouteen sekä tuotantoprosessien mallintamiseen ja koneoppimisen hyödyntämiseen. Lisäksi rahasto myönsi apurahoja tukeakseen vaihto-opintoja ja kannustaakseen hyvin menestyneitä metallinjalostukseen suuntautuneita opiskelijoita.

Apurahojen julkistamistilaisuudessa Helsingissä 29.11.2022 julkistettiin seuraavat apurahat:

APURAHAT TUTKIMUSRYHMILLE

Professori Mikko Hokka, Tampereen yliopisto, 27 000 euroa

Austeniitin stabiilisuus ja mikroplastisuus moderneissa monifaasiteräksissä

Professori Ari Jokilaakso, Aalto-yliopisto, 25 000 euroa

Pölyjen muodostus ja kondensoituminen haituvista aineista kuparin, nikkelin ja sinkin tuotannossa

Professori Jukka Kömi, Oulun yliopisto, 25 000 euroa

Korroosio-osaaminen osana vihreää siirtymää

Professori Ville-Valtteri Visuri, Oulun yliopisto, 25 000 euroa

Vetyplasmapelkistyssulatusprosessin matemaattinen mallinnus

APURAHAT JATKO-OPISKELIJOILLE

DI Maria Kokko, Oulun yliopisto, 25 000 euroa

Metallurgisen teollisuuden kuonien liuotus- ja saostusmenetelmät – Vanadiinin talteenottomenetelmän kehittäminen

DI Ilpo Mäkelä, Oulun yliopisto, 25 000 euroa

Dynaaminen matemaattinen valokaariuunimalli

DI Julius Norrena, Oulun yliopisto, 25 000 euroa

Teräksen jatkuvavalun ilmiöperusteinen ja datapohjainen laadunennustus koneoppimisen keinoin

DI Mika Pahnila, Oulun yliopisto, 25 000 euroa

Biohiilen ja sen ominaisuuksien muokkaaminen pyrometallurgisia sovelluksia varten

DI Olli Vitikka, Oulun yliopisto, 25 000 euroa

Raudan- ja teräksenvalmistuksen sivujakeiden kierrättäminen ruuvipuristettuina briketteinä

MATKA-APURAHAT

DI Heikki Lappalainen, Aalto-yliopisto, 2 000 euroa

Osallistumiseen EMC 2023-konferenssiin

DI Lalit Pun, Tampereen yliopisto, 3 000 euroa

Osallistumiseen Society for Experimental Mechanics Annual conference 2023-konferenssiin

M.Sc. Anna Liski, Helsingin yliopisto, 2 700 euroa

Tutkijavierailuun Culham Centre for Fusion Energy, United Kingdom Atomic Energy Authority

OPISKELIJA-APURAHAT, OPINNOT KOTIMAASSA

Tessa Finholm, Aalto-yliopisto, 1 100 euroa

Kimmo Kärkkäinen, Oulun yliopisto, 1 100 euroa

Immo Niskanen, Oulun yliopisto, 1 100 euroa

Jonna Piironen, Aalto-yliopisto, 1 100 euroa

OPISKELIJA-APURAHAT, VAIHTO-OPINNOT ULKOMAILLA

Sebastian Nikolov, Aalto-yliopisto (TU Delft), 2 000 euroa

Lisätietoja:

Juho Talonen

Asiamies, Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön Metallinjalostajien rahasto

Puh. 040 595 1181, juho.talonen(at)teknologiateollisuus.fi

Metallinjalostajien rahaston apurahat 2021

Metallinjalostajien rahaston apurahat 2020

Metallinjalostajien rahaston apurahat 2019

Metallinjalostajien rahaston apurahat 2018

Metallinjalostajien rahaston apurahat 2017

SSAB, Metallien jalostus, tutkimus, Metallinjalostajien rahasto
Kuva: SSAB